en
en

Wisła dobrą marką turystyczną

„Rzeka  Wisła i jej potencjał w rozwoju marek turystycznych” - taki tytuł nosiła konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy współudziale Polskiej Organizacji Turystycznej. Prezentację o marce produktowej Certyfikatów POT wygłosiła Anna Księżnik z Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej.

swieto_wisly.jpg

Zorganizowaną w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki konferencję, która stanowiła podsumowanie Roku Rzeki Wisły 2017 ogłoszonej przez Sejm RP w czerwcu ubiegłego roku, otworzył wiceminister sportu i turystyki Dariusz Rogowski. W efekcie działań pod wspólnym logo poprowadzono szereg projektów ogólnopolskich i lokalnych, kulturalnych i społecznych, z dziedziny ekologii, tworzenia infrastruktury wodnej i małej żeglugi rzecznej.

- Na dobrą markę rzeki Wisły składają się produkty turystyczne tworzone wzdłuż jej biegu i ich promocja - podkreślał moderujący przebieg konferencji Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT. Program spotkania nie ograniczał się tylko do turystycznych przedsięwziąć związanych z największą z polskich rzek.  Podział na trzy panele pozwolił przekrojowo spojrzeć na turystykę wodną w naszym kraju, między innymi przez pryzmat wybranych przykładów turystycznego wykorzystania potencjału innych rzek w Polsce i za granicą.

Naczelnik w Departamencie Turystyki MSiT Marek Sołtysiak opisał działania edukacyjne, jakie  podejmuje resort, aby wpoić zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Przykładem takiej aktywności jest, dobrze odbierana przez turystów, akcja informacyjna „Bezpieczna woda”. Prowadzona od sześciu lat we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Polskiej Organizacji Turystycznej, Komendy Głównej Policji oraz Centrum Turystyki Wodnej PTTK,  skierowana jest głównie do dzieci, rodziców i wychowawców. Promuje zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie, zarówno podczas letniego wypoczynku, jak i w miesiącach, kiedy woda zamarza.

Drugi panel konferencji wypełniły prezentacje dające pogląd o potencjale marki, jaki wiąże się z wykorzystaniem atrakcyjności turystycznej Wisły. Katarzyna Podhorecka z Departamentu Turystyki MSiT skupiła się na aspektach recepcji ruchu turystycznego wzdłuż rzeki i terenach wokół. Turyści cenią walory przyrodnicze i krajobrazowe, lecz najwyższe ich przepływ notują miasta zlokalizowane nad brzegami Wisły. Warszawę i Kraków odwiedza rocznie około 5 mln turystów. Duży przepływ notują Toruń i Bydgoszcz. Powyżej stu tysięcy turystów odnotowują obiekty noclegowe w Kazimierzu Dolnym. W sumie w ubiegłym roku w miastach i miejscowościach wzdłuż Wisły udzielono około 12 mln noclegów.

O idei konkursu Na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej mówiła Anna Księżnik z Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT. Przyznawane od 15 lat Certyfikaty POT zyskują na znaczeniu w budowie wizerunku turystycznej marki produktowej. W tym, również przyznawany przez samych turystów, Certyfikat Internautów.  

Konferencja zorganizowana przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki  interesująco uzupełniła informacje na temat podejmowanych działań związanych z Rokiem Rzeki Wisły. Dzięki temu, że wśród obecnych na sali znalazło się wiele osób bezpośrednio zaangażowanych w realizacje omawianych projektów, spotkanie służyło także wymianie doświadczeń organizacyjnych, jak mówił po konferencji jej moderator Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Do góry