en
en

Wiosenny workshop w Kaliningradzie już za nami

7 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie branży turystycznej Polski i obwodu Kaliningradzkiego. W spotkaniu, organizowanym w formie warsztatów, wzięło udział 15 przedsiębiorców z Polski oraz 30 biur z Kaliningradu. W trakcie kilkugodzinnych rozmów uczestnicy z Polski, głównie z regionu Warmii i Mazur, zachęcali do przyjazdu do swoich obiektów i skorzystania z nowych produktów turystycznych. 

Szczególną okazją do tegorocznego spotkania jest nowe połączeni PLL LOT na trasie Warszawa - Kaliningrad - Warszawa, które już w czerwcu przewiezie pierwszych pasażerów. Stwarza to możliwość szybszego przemieszczania się mieszkańców Kaliningradu w dalsze regiony Polski.

Obwód kaliningradzki, ze względu na swoje położenie, to niezwykle istotny region z punktu widzenia przyjazdów turystycznych do Polski. Mieszkańcy tego obwodu bardzo chętnie wypoczywają na Warmii i Mazurach, na Pomorzu, a także w Kołobrzegu. Kryzys ekonomiczny, a następnie wstrzymanie Małego Ruchu Granicznego spowodowały, w ostatnich latach, istotny spadek w przyjazdach do Polski z obwodu kaliningradzkiego, jednak i tu widać już pewne ożywienie, które powinno przynieść wzrost zainteresowania przyjazdami do Polski

Do góry