en
en

We współpracy można wiele dokonać

Kwestie współpracy przy realizacji działań promujących Polskę i polską ofertę turystyczną w kraju i za granicą były przedmiotem konferencji 10 kwietnia, z udziałem prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Marka Olszewskiego, kierownictwa POT i przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych.

Warszawskie spotkanie z przedstawicielami ROT-ów było pierwszym, w którym, po objęciu funkcji prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, wziął udział Marek Olszewski. Witając obecnych prezes POT podkreślił, że powinno ono przyczynić się do pogłębienia współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną i regionalnymi organizacjami turystycznymi. W systemie zarządzania narodową turystyką, w którym szczebel regionalny odgrywa rolę kluczową, pragmatyka współdziałania i integracja, mają niezwykle istotne znaczenie.

Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce turystycznej naszego kraju, zaczęły wyprzedzać w codziennej praktyce, formalnie ustaloną strukturę regulującą zasady jej funkcjonowania. Za wymowny przykład może służyć między innymi inwestycja, jakiej dokonał przedsiębiorca sektora hotelowego płacąc, jedynie za działkę pod budowę nowego obiektu, wyższą kwotę, aniżeli wynosi roczny budżet POT przeznaczony na promocję całej polskiej turystyki. Ten i inne przykłady świadczą o rosnącej dynamice i potencjale gospodarki turystycznej, która powinna zostać doceniona przez instytucje rządowe planujące rozwój ekonomiczny kraju. Istnieje wystarczająco wiele argumentów, które, jak stwierdził prezes Marek Olszewski, powinny bez trudu przekonać gremia decydujące o przyszłości narodowej gospodarki, że turystyka jest przede wszystkim biznesem i dziedziną gospodarczą wymagającą poważnego podejścia.

Wspólnym celem POT i regionalnych organizacji turystycznych będzie przekonywanie ośrodków, w których zapadają decyzję nadające kształt planom gospodarczym, o słuszności stwarzania warunków rozwoju turystyki. Przynosi ona bezpośredni dochód budżetowi państwa, tworzy nowe miejsca pracy w regionach, daje silny bodziec koniunkturalny innym działom gospodarki narodowej. W metodologii podejścia do klasyfikowania dziedzin posiadających udział w krajowym PKB, turystyka wciąż bywa niedoszacowana, którego przykładem jest wspomniana wcześniej, pięćdziesięciomilionowa inwestycja w teren pod budowę nowego hotelu na polskim wybrzeżu. Nie zostanie ona zaliczona do inwestycji w turystykę, choć nią w stu procentach jest. Natomiast jako prawidłowe uznał prezes Marek Olszewski, rozwiązania systemowe wprowadzone przed laty przez ustawodawcę w odniesieniu do systemu zarządzania i promocji narodowej turystyki. Regionalne organizacje turystyczne w sposób prawidłowy wywiązały się z postawionym im zadań. Jednak obecnie należy wprowadzić w tym systemie zmiany, nadające strukturze więcej przejrzystości i jednoznacznie wskazać obszary kompetencji. Podkreślając tę istotną kwestie, prezes Marek Olszewski, złożył deklaracje uczynienia z POT lidera koordynującego wspólne działania w obszarze promocji narodowej turystyki w kraju i za granicą, mocno akcentując zastrzeżenie, że ta rola może być wypełniana wyłącznie przy pełnej akceptacji ROT-ów. Wspólnie, w ścisłej współpracy można wiele dokonać.

Cały artykuł w Aktualnościach Turystycznych

Do góry