en
en

Warsztaty ze zrównoważonej turystyki dla uczestników projektu EDEN

Tegoroczną ceremonię wręczenia nagród laureatom konkursu EDEN poprzedziły praktyczne warsztaty ze zrównoważonej turystyki, zorganizowane przez Polską Organizację Turystyczną i prowadzone przez Martę Mills, doradcę ds. zrównoważonej turystyki wielu międzynarodowych organizacji oraz Adama Mikołajczyka, prezesa Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc.

warsztaty-eden.jpg

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, samorządów lokalnych, placówek naukowych oraz małych biznesów turystycznych, a także destynacji biorących udział w konkursie EDEN na „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne” w kategorii turystyka zdrowotna i wellness.

Celem warsztatów było zidentyfikowanie (wspólnie z uczestnikami) wyzwań i barier w turystyce zrównoważonej w Polsce, jak i zainspirowanie polskich destynacji do podejmowania nowych inicjatyw i rozwiązań sprzyjających jej rozwojowi.  W trakcie wydarzenia zaprezentowano i omówiono przykłady dobrych oraz mniej udanych praktyk z całego świata w planowaniu i wdrażaniu zrównoważonej turystyki.

Prowadzący wybrali przykłady z wielu destynacji i biznesów turystycznych z sektora turystyki zdrowotnej i wellness które łatwo można odnieść do polskich warunków i zaaplikować w lokalnych destynacjach, unikając jednocześnie często popełnianych błędów.

Podczas ostatniej części warsztatów – scenariusza z wymyślonej destynacji w Polsce z szybko rozwijającą się turystyką powodującą wiele negatywnych skutków - uczestnicy pracowali w grupach nad propozycją rozwiązań które zminimalizują negatywny i zmaksymalizują pozytywny wpływ turystyki na mieszkańców, turystów, biznesów i środowiska naturalnego. Wszyscy uczestnicy zaangażowali się w przedstawienie praktycznych rozwiązań z punktu widzenia lokalnego biznesu, organizacji turystycznych oraz turysty.

Praktyczna i aktywna forma warsztatów okazała się sukcesem wśród uczestników. Ich duże zaangażowanie, chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz trafne i innowacyjne propozycje rozwiązań problemów w hipotetycznej destynacji wywarły bardzo pozytywne wrażenie na POT i na prowadzących szkolenie, utwierdzając w przekonaniu że zrównoważona turystyka w destynacjach EDEN jest w dobrych rękach.

Do góry