en
en
Kontakt

Walne Zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej wybrało nowy Zarząd

W Sandomierzu w ostatnich dniach listopada odbyło się Walne Zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej. Dotychczasowy zarząd podsumował działania podejmowane w trakcie kadencji. Wybrano także nowe władze na najbliższe dwa lata.

Nowy zarząd FIT

Coroczne ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli punktów informacji turystycznej jest zawsze okazją do wymiany doświadczeń oraz wzbogacania wiedzy. Tym razem, dzięki organizacji wydarzenia w Sandomierzu, uczestnicy  poznawali atrakcje i markowe produkty turystyczne województwa świętokrzyskiego, wysłuchali prelekcji na temat porozumiewania się i różnic kulturowych w obsłudze turystów czy marketingu w mediach społecznościowych oraz zwiedzali z przewodnikiem samo miasto. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marcin Różycki, który podkreślał znaczenie i dużą rolę centrów i punktów informacji turystycznej jako pierwszych ambasadorów Małych Ojczyzn w Polsce.

Pierwszy dzień upłynął pod hasłem podsumowań  działań podejmowanych przez Zarząd FIT we współpracy z POT. W okresie pandemii COVID-19 FIT wspierało popularyzację Programu Polski Bon Turystyczny”, wielu akcji, takich jak „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, „Zostań w domu”, „Odpoczywaj w Polsce”, „Obiekt bezpieczny higienicznie” czy organizację webinariów dla branży.

Wspólnie z POT i GIS wypracowano także rekomendacje do regulaminu funkcjonowania i pracy w punktach informacji turystyczne. Merytorycznie zbudowano kryteria standaryzacji punktów informacji turystycznej do aplikacji TurApka E-Certyfikacja Informacji Turystycznej i kryteria do E-Konkursu Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej do edycji 2022. Opracowano  i wydano podręcznik obsługi klienta-turysty w punktach it”. Aktywnie włączano się w realizację prezentacji na szkoleniach regionalnych dla informacji turystycznej. Uczestniczono w pracach Forum GDDKiA w kontekście zmian do projektu rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Walne Zgromadzenie FIT wybrało również nowy Zarząd na kadencję 2022-2024, na czele którego stanęła dyrektor Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Joanna Liberadzka-Duras, pełniąca także funkcję wiceprezes LROT.

Skład nowego Zarządu FIT, kadencji 2022-2024:

Przewodnicząca:

Joanna Liberadzka-Duras (Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu)

Wiceprzewodniczący:

Marcin Pałach (Tarnowskie Centrum Informacji)

Sekretarz:

Liliana Topolnicka-Waszczuk (Polska Organizacja Turystyczna)

Członkowie:

Marcin Dąbrowski (Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna)

Piotr Kończewski (Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE)

Robert Nieroda (Związek Gmin Jurajskich)

Mariola Pieńkowska (Stołeczne Biuro Turystyki)

Magda Osełka (Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach - Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego)

 

Do góry