en
en
Kontakt

Walne zebranie MROT

MROT 161216 16 grudnia odbyło się Walne Zebranie Członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zwyczajowo już połączone ze spotkaniem wigilijnym. Spotkaniu przewodniczyła Pani Izabela Stelmańska, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wspierana przez Panią Marię Schicht, Zastępcę Dyrektora Stołecznego Biura Turystyki oraz Pana Jacka Wiśniewskiego, Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej „Skarbiec Mazowiecki”.

Podczas Zebrania podjęto przyjęto 8 nowych członków organizacji: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Kurpiowską Organizację Turystyczną, Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Mińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Stację Muzeum, Muzeum Regionalne w Kozienicach im. Prof. Tomasza Mikockiego, Stowarzyszenie Związek Golfistów Polskich, Gościniec Goździejewski Bogusława Retkowska.

Podczas Walnego Zebrania przyjęto również ważne dokumenty kluczowe dla funkcjonowania organizacji w roku 2017 tj. Plan działalności MROT na 2017 r. oraz Plan finansowy na 2017 r. Walne Zebranie zdecydowało również o przystąpieniu MROT do Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Źródło: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Do góry