en
en

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturowa i Cywilizacyjna Tożsamość Polaków – Regiony w Polsce

19-20 września 2017 r. odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturowa i Cywilizacyjna Tożsamość Polaków – Regiony w Polsce w Spale. Wydarzenie zostało objęte patronatami: Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezesa POT, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Wójta Gminy Inowłódz.

konferencja- Regiony-Polsce.jpg

Organizatorem tej znakomitej Konferencji był: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale. Ze strony POT wystąpienie okolicznościowe miała p. Liliana Topolnicka-Waszczuk, która odczytała list Roberta Andrzejczyka, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej – na temat wielowymiarowości dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez polską turystykę w bogatej historii naszego kraju.

Poruszana tematyka objęła liczne referaty z obszaru tożsamości regionów w Polsce, tradycji, architektury i krajobrazu jako wyrazu tożsamości, które prezentowali naukowcy i wybitni praktycy branży turystycznej z całej Polski oraz Ukrainy i Białorusi.

Celem Konferencji była kontynuacja dyskusji na temat osiągnieć w zakresie kultury, turystyki, sportu i ochrony środowiska oraz cywilizacyjnych Polaków. Za wybitnie interesujące wykład uznano także referaty: "Dziedzictwo regionów Polski na szlaku kulturowym cystersów" wygłoszony przez dr hab. Małgorzata Milecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, "Tradycja i duch czasu w sporze o tożsamość regionu" dr hab. inż. arch. Jeremiego Królikowskiego ze Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz "Tożsamość dobra i niedobra" wygłoszona przez Prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Bohma z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Uczestnicy i samorząd Regionu wzięli udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w Parku Prezydentów II Rzeczypospolitej w Spale.

W drugim dniu Konferencji odbywały się sesje otwarte dla młodych naukowców oraz uczestnicy mogli zapoznać się z wystawą prac wykonanych w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wszyscy uczestnicy konferencji (120 osób) wyrazili nadzieję, że poruszana problematyka Konferencji w roku następnym w tym zakresie będzie wzmacniać prezentowanie bogactwa narodowego nie tylko w skali regionu, ale całej Polski.

Do góry