en
en

V Forum POT-ROT-LOT

Od 13 do 14 listopada, Polska Organizacja Turystyczna już po raz piąty organizuje Forum Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej oraz przedstawicieli miast. Coroczne spotkanie odbędzie się w hotelu OSSA Congress&SPA w Ossie.

V_forum.jpg

Forum Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych to spotkanie, na które zapraszamy przedstawicieli branży turystycznej, chcących lepiej poznać otoczenie turystyczne i nawiązać nowe relacje. Zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem turystyki w Polsce ale także swoim własnym. Wymiana doświadczeń jak zarówno podzielenie się wiedzą ekspercką jest głównym celem Forum, ale nie mniej ważne jest wzmocnienie więzi środowiska. Dzięki niej głos branży będzie silniejszy. Forum to również okazja poznania specyfiki rynków zagranicznych, objętych promocją przez POT. Udział w nim dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT stwarza niepowtarzalną szansę na bezpośredni kontakt z naszymi ekspertami, którzy przybliżą specyfikę poszczególnych rynków, na których działają i podpowiedzą jak tworzyć skuteczną ofertę.

Spotkanie przedstawicieli instytucji zajmujących się promocją Polski na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, stanowi doskonałą okazję zarówno do wymiany dobrych praktyk, jak i zdobycia nowych doświadczeń przez wszystkie podmioty pracujące  na rzecz promocji polskiej turystyki, zarówno w kraju jak i za granicą.

Program tegorocznego Forum zawiera zarówno panele dyskusyjne, szkoleniowo-eksperckie, warsztaty, jak również pozwala na wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących problematyki związanej z promocją polskiej turystyki na wszystkich szczeblach zarządzania. Podczas spotkania przedstawiony zostanie m.in. także rządowy program „Niepodległa”, opracowany na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Prof. Jacek Borzyszkowski poprowadzi zaś panel dyskusyjny dotyczący systemu zarządzania turystyką w Polsce oraz propozycji zmian w tym systemie.

Gościem Forum będzie Dariusz Rogowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

Do góry