en
en

Trwają szkolenia dla kadr Informacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi kontynuują cykl szkoleń dla kadr Informacji Turystycznej w poszczególnych województwach.

szkolenie psit listopad.jpg

Profesjonalna obsługa klientów w turystyce to jeden z ważniejszych elementów rozwoju tej branży. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zarówno pracowników Punktów Informacji Turystycznych oraz innych pracowników związanych bezpośrednio z obsługą turystów to jedyny sposób aby zachować jakość i profesjonalizm świadczonych usług. Potrzeby turystów z roku na rok się zmieniają a personel chcąc im sprostać musi się ciągle dokształcać. Bardzo ważne jest, aby osoby, które obsługują turystów robiły to w sposób w pełni fachowy, gdyż ten bezpośredni, pierwszy kontakt wpływa na postrzeganie regionu jako przyjaznego turystom zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

Polska Organizacja Turystyczna organizuje cykl szkoleń we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi w poszczególnych województwach. Po warsztatach w kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, śląskim i wielkopolskim przyszedł czas na kolejne regiony. W listopadzie z eksperckich szkoleń korzystają kadry Informacji Turystycznej ze świętokrzyskiego – w Kielcach, zachodniopomorskiego - w Barlinku i Opolszczyzny - w Opolu.

Realizatorem kieleckiego szkolenia organizowanego przez POT we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego była firma  Centrum Skutecznego Działania z Wieliczki.

Na szkoleniu w formie wykładowo-warsztatowej omówiono tematy dotyczące m.in. roli i znaczenia profesjonalnej obsługi klienta, etapów obsługi klienta, efektywności komunikacji i jej znaczenia w procesie obsługi klienta czy trudnych sytuacji w procesie obsługi klienta pod kątem przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego.

Szkolenia dla regionu opolskiego zorganizowano w jego stolicy – Opolu. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. funkcje i miejsce informacji turystycznej w turystyce, Internet jako narzędzie promocji w pracy informatora turystycznego, nowoczesne rozwiązania technologiczne w informacji turystycznej, motywacja pracowników czy procedury obsługi klienta-turysty w zależności od formy kontaktu i typu klienta.

 

Do góry