en
en

Targowy Toruń

1-2 kwietnia 2017 r. odbyły się Targi Turystyczne „Wypoczynek” i Toruński Festiwal Smaków „Swojskie i obce” w Toruniu. Targi objął honorowym patronatem: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Prezydent Miasta Torunia, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

Organizatorzy zapewnili strefę ekspozycyjną dla klientów z podziałem na tematy: wypoczynek i kulinaria. Liczba odwiedzających targi wyniosła ponad 2.000 osób, zaś podmiotów wystawiających się było ponad 80. Targi „Wypoczynek” należą do rekomendowanych targów ze względu na uzyskany znak jakości z Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Polską Organizację Turystyczną reprezentowała Liliana Waszczuk, która na oficjalnym otwarciu podkreśliła, że POT prowadzi szerokie działania promocyjne w zakresie turystyki kulturowej, historycznej oraz aktywnej i kulinarnej w regionie Kujawsko-Pomorskim. Wzmacniane są liczne akcje promocyjne poprzez narzędzia marketingowe tj. podróże studyjne, akcje w mediach społecznościowych, elektronicznych w ścisłej współpracy z samorządem lokalnym, Kujawsko-Pomorską OrganizacjiąTurystyczną oraz branżą. Różnorodność ofert tego regionu osadzona na korzeniach polskiej historii z pewnością podnosi atrakcyjność Szlaków Kulinarnych, co także Polska Organizacja Turystyczna aktywnie promuje.

W ramach programu, targom towarzyszyły liczne prezentacje, konkurs kulinarny o Chochlę Prezydenta Miasta Torunia, warsztaty i degustacje. Dyrektor biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej-  Agnieszka Kowalkowska przedstawiła prezentację nt. „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc". „Konstelacje” mają oznaczać nieograniczoną liczbę powiązań punktów – miejsc na mapie, które można łączyć w szlaki, trasy, ścieżki o różnym zasięgu. Łączenie może przebiegać w dowolny sposób – poprzez budowanie tras tematycznych lub szlaków będących kompozycją różnych wątków (historia, aktywność, kulinaria, uzdrowiska) – oferowanych przez gestorów i organizatorów turystyki.

Ponadto, interesujące pod względem formy i intrygującego tematu odbyły się warsztaty kulinarne nt. „Kὄnigsberskie klopsy, toruńskie pierniki i ślimaki: co jest nasze w naszej kuchni?, które prowadzili: Prof. dr hab. Andrzej Tretyn- Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Andrzej Rakowicz - Wiceprezydent Miasta Torunia a także przedsiębiorca Eko Snails Garden z Mazur Zachodnich. Moderatorem tych warsztatów był dr hab. nauk humanistycznych Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego, Instytut Historii i Archiwistyki, UMK w Toruniu.

Do góry