en
en

Szkolenie dla pracowników informacji turystycznej w Małopolsce

Od 27 do 28 czerwca w Bochni, Iwkowej i Czchowie odbyło się zorganizowane przez Polską Organizację Turystyczną szkolenie dla pracowników informacji turystycznej z województwa małopolskiego. 

Iwkowa.jpg

Celem organizowanych przez POT warsztatów jest podnoszenie poziomu obsługi i satysfakcji turysty-klienta. W szkoleniu dla pracowników informacji turystycznej z Małopolski pt. „Podnoszenie kwalifikacji obsługi turysty, poprzez poznanie oferty turystycznej województwa małopolskiego” wzięło udział 31 osób.

Wydarzenie miało formułę studyjną i warsztatową na temat pracy zespołowej – team building. Szkolenie służyło uświadomieniu procesów grupowych oraz poznaniu metod budowania i podnoszenia skuteczności zespołu. Cele odbytych zajęć, to: poznanie zasad efektywnej współpracy, wzrost efektywności komunikacji międzyludzkiej, integracja zespołu oraz poprawa relacji międzyludzkich i atmosfery pracy w organizacji.

Ćwiczono ważniejsze techniki pracy z grupą – aktywizacja grupy (burza mózgów, akwarium), wyzwalanie kreatywności (Metoda Sześciu kapeluszy myślowych Edwarda de Bono), podtrzymywanie dobrego tempa pracy, interwencje, utrzymywanie porządku czy koncentracja wokół meritum.

Dużą uwagę poświęcono także roli zespołów zadaniowych w stałym podnoszeniu jakości usług świadczonych przez organizację oraz podstawowym technikom zespołowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Było to już trzecie szkolenie dla ponad 90 osób z Informacji Turystycznej w tym roku w Polsce, które POT we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi (woj. warmińsko-mazurskie, woj. łódzkie, woj. małopolskie) zrealizowała na rzecz rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Do góry