en
en

Szkolenie dla informatorów IT

W pierwszej połowie czerwca br. odbyło się szkolenie dla informatorów pracujących w punktach informacji turystycznej. Wydarzenie to organizowane jest corocznie w ramach działań Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jest to zadanie powierzone Małopolskie Organizacji Turystycznej przez Województwo Małopolskie pn. „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2015-2017.

Celem tegorocznego szkolenia była wymiany dobrych praktyk między punktami, która pierwszego dnia przybrała formę study tour. Natomiast w kolejnym dniu uczestnicy skupili się  na aspekcie edukacyjnym, na który składała się prelekcja połączona z warsztatami. Spotkanie prowadził Wojciech Walla – trenera z czternastoletnim doświadczeniem biznesowym na stanowiskach doradcy, managera, trenera wewnętrznego i coacha zespołów sprzedaży.

Prelekcja dotycząca skutecznej komunikacji w obsłudze klienta była angażująca uczestników szkolenia. Uczestnikami całego spotkania byli przedstawiciele z 17 punktów informacji turystycznej z Małopolski, w sumie 31 osób oraz przedstawiciele Małopolskiej Organizacji Turystycznej jako organizatorzy. Forma szkolenia polegała na zaproszeniu uczestników do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu, która pozwalała na efektywną realizację całego spotkania.

 

Do góry