en
en

Systemy zarządzania turystyką

Raporty, porównujące sposób funkcjonowania poszczególnych narodowych organizacji turystycznych, opracowywane przez ETC , pokazują, że praktycznie wszystkie kraje UE posiadają Narodowe Organizacje Turystyczne (odpowiednik POT) z zadaniami promocji na rynkach zagranicznych jak i krajowym. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem nt. systemów zarządzania turystyką w różnych krajach.

Fragment:

"Systemy zarządzania turystyką są bardzo różnie skonstruowane. Układ zależności i powiązań pomiędzy organami władz centralnych, samorządem regionalnym oraz instytucjami branżowymi jest tworzony i modyfikowany indywidualnie przez każdy kraj, zależnie od potrzeb i zmian zachodzących w sektorze turystyki. Narodowe Organizacje Turystyczne posiadają zróżnicowany status prawny. Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną, podczas gdy w Europie spotyka się inne formy prawne - stowarzyszenie, spółka prawa handlowego czy też szczególne rozwiązania prawne jak na przykład we Francji. Zakres kompetencji wybranych europejskich NTO prezentuje (...)".

Do pobrania: Narodowe Organizacje Turystyczne - zarządzanie, wskaźniki

Do góry