en
en

Światowa Organizacja Turystyki zaprasza do współpracy


Podczas seminarium współorganizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, przedstawiciele Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) zachęcali podmioty branży do współpracy i zrzeszania się. - Turystyka jest trzecią co do wielkości działalnością na świecie. Odpowiadamy za 10 proc. PKB całego świata - mówiła Isabel Garana, dyrektor regionu UNWTO.

Podczas seminarium współorganizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, przedstawiciele Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) zachęcali podmioty branży do współpracy i zrzeszania się. - Turystyka jest trzecią co do wielkości działalnością na świecie. Odpowiadamy za 10 proc. PKB całego świata - mówiła Isabel Garana, dyrektor regionu UNWTO.

UNWTO.jpg

Możliwości i korzyści dla podmiotów prywatnych i stowarzyszeń wynikające z afiliacji przy Światowej Organizacji Turystyki były głównym tematem seminarium współorganizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się wielu szczegółów dotyczących działalności UNWTO, a także poznać główne cele, plany i założenia organizacji. - Mamy swój plan działań, oparty na globalnym kodeksie etycznym organizacji turystycznych - mówiła Isabel Garana, dyrektor regionu Europa UNWTO. Podkreślała przy tym istotną rolę jaką odgrywa turystyka na całym świecie. Zwróciła uwagę, że obecnie branża turystyczna odpowiada za wytworzenie 10 proc. światowego PKB. Dodała, że także 10 proc. miejsc pracy na świecie znajduje się w branży turystycznej.

- Działamy w sektorze, który odpowiada za poprawę życia ludzi. Turystyka rozwija się w bardzo szybkim tempie. W poprzednim roku granice państw przekroczyło aż 1 miliard 200 milionów osób. To stanowi 1/6 łącznej liczby mieszkańców świata - mówiła Garana. Następnie podkreśliła, że w porównaniu z rokiem ubiegłym, turystka mędzynarodowa wzrosła o 4 proc. - To sektor stabilny, na który warto stawiać. Europa jest pewnego rodzaju portem docelowym ponieważ w zeszłym roku na Stary Kontynet przyjechało aż 600 milionów turystów z zagranicy. Chcemy aby ta liczba wzrosła o 5 proc. - tłumaczy.

- Staramy się rozwijać i chcemy promować rozwój na poziomie zrównoważonym i rozwój zgodny z zasadami etycznymi. Chcemy promować turystykę bezpieczną i pozbawioną problemów. Do Europy przyjeżdża najwięcej turystów, ale chcemy podkreślić, że swoboda przemieszczania się i tyrystyka jest prawem. Staramy się ułatwiać wszystko, aby ludzie mogli podróżować w różne regiony świata - dodała Garana.

Podczas seminarium głos zabrała również Ewa Pawlak-Lewandowska, reprezentująca Ministerstwo Sportu i Turystyki, która zwróciła uwagę na zagadnienie etyki w turystyce. Przypomniała, że w ramach Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki zorganizowano kongres etyki w turystyce. Zwróciła także uwagę na zbiór 10 podstawowych zasad, którego celem jest wskazywanie drogi podmiotom funkcjonującym w turystyce, aby ten rozwój odbywał się w sposób równomierny i trwały. Pawlak-Lewandowska przypomniała również, że Komisja Regionalna Europy UNWTO liczy 42 członków, a Polska uczestniczy w Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Organizacji Turystyki.

- Światowa Organizacja Turystyczna jest ważną instytucją dla branży turystycznej. Polska jest jej członkiem od samego początku jej istnienia, tzn. od 1975 roku. UNWTO odgrywa istotną rolę w promowaniu odpowiedzialnej i uniwersalnie dostępnej turystyki dlatego warto przyglądać się jej pracy, a także podejmować z nią współpracę. Miejmy nadzieję, że jej efektem będzie skuteczna promocja Polski na świecie i rozwój turystyki w naszym kraju - powiedział prezes POT Robert Andrzejczyk.

W drugiej części konferencji występowała Yolanda Perdomo, dyrektor Programu Członków Afiliowanych przy UNWTO, która podkreślała, że dla rozwoju turystyki niezwykle ważna jest współpraca. W swoim wystąpieniu podkreślała zalety płynące z członkostwa w organizacji.

- W ramach UNWTO prowadzimy specjalne sesje starając się określić potrzeby, do których realizacji dobieramy odpowiednie narzędzia. Dzięki naszej współpracy można prowadzić badania naukowe, a także realizować różne projekty. Możemy robić je także w ramach organizacji. Jesteśmy klubem, w którego skład wchodzi 154 państwa. Uważam, że członkostwo w UNWTO jest ogromną wartością. Nie zależy nam na ilości, ale na jakości. Chcemy być podmiotem, który ma własną wizję - mówiła Yolanda Perdomo. Podkreśliła prz tym, że członkami są państwa, ale także podmioty prywatne. Tłumaczyła również, że poszczególni członkowie mogą wymieniać się informacjami i podejmować ze sobą współpracę, nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej.

W swoim wystąpieniu, Perdomo zwracała także uwagę na różne poziomy zaangażowania i pracy w ramach Światowej Organizacji Turystyki. Mówiła m.in. o rozwoju turystyki miejskiej, która zawsze będzie stanowiła niezwykle ważny element, ponieważ obecnie aż 60 proc. mieszkańców świata mieszka w miastach. - Istnieją małe firmy, do których turysta prawdopodobnie nigdy nie byłby w stanie dotrzeć. My opracowujemy takie linie tematyczne i projekty, które łączą małe inicjatywy. Prowadzimy także współpracę wzjameną pomiędzy poszczególnymi miastami. Staramy się zapełnić pełną integrację w miastach - tłumaczyła Yolanda Perdomo.

Na zakończenie podkreślono, że UNWTO stara się wspierać rozwój turystyki w taki sposób, aby nie była ona w żaden sposób przytłaczająca dla mieszkańców poszczególnych miast i regionów. Ważnym elementem, na który zwrócono uwagę jest także możliwość prowadzenia wspólnych badań naukowych, organizowanie konferencji oraz grup roboczych tak, aby wspólnie rozwijać branżę turystyczną.

 

Do góry