en
en
Kontakt

Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów ds. turystyki Grupy V4

Podsumowaniem spotkania było uroczyste podpisanie 15 lutego  br. protokołu z ustaleniami o współpracy w dziedzinie turystyki podczas konferencji dla przedstawicieli mediów.

Wcześniejszemu spotkaniu przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Dawid Lasek. Delegacje spotkały się w dniach 14 i 15 lutego 2017 r. w Warszawie. W wydarzeniu wzięli również udział prezesi i dyrektorzy generalni krajowych organizacji turystycznych wyżej wymienionych krajów.

– Chcemy promować region krajów V4 jako ciekawą, różnorodną oraz bezpieczną destynację – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawid Lasek. Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych państw wymienili informacje dotyczące aktualnej sytuacji i wydarzeń w dziedzinie turystyki oraz przedstawili swoje opinie na temat istotnych zagadnień, takich jak: rozwój turystyki w krajach Grupy Wyszehradzkiej, wpływ „gospodarki współdzielenia” na turystykę oraz wdrażanie dyrektywy (UE ) 2015/2302. Pierwszy dzień spotkania państw V4 poświęcony turystyce zakończył się podpisaniem przez przedstawicieli narodowych organizacji turystycznych czy właściwych podmiotów wspólnego Planu Marketingowego na 2017 rok.

Od ponad 15 lat Polska, Czechy, Węgry i Słowacja razem tworzą ofertę turystyczną, gdy chodzi o tzw. rynki dalekie. Zgłoszone przez poszczególne kraje projekty zakładające wspólną promocję zostały, podczas spotkania w Warszawie, ujęte w obowiązujący w roku 2017 Plan Marketingowy. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry zaplanowały działania w 2017 roku na kwotę 315 000 euro. Dzięki kumulacji środków skorzystają wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej. Warunkiem współpracy jest objęcie w zaakceptowanych zadaniach całej Grupy V4.

– Chcielibyśmy, aby w ramach naszej współpracy zafunkcjonowało coś, co można nazwać roboczo „Domem Marek Środkowoeuropejskich”. Zamierzamy tworzyć wspólne pakiety tak, aby turyści, którzy przybywają na kilkudniowe pobyty na przykład do Pragi przejechali także do Polski, na Słowację czy na Węgry – dodał minister Dawid Lasek.

Najwięcej pieniędzy w 2017 roku zostało przeznaczonych na promocję w USA - 122 000 euro z czego ponad 30% to środki węgierskie. Promocja w Rosji została obliczona na 76 000 euro. W planie marketingowym uwzględnione jeszcze zostały Indie, Ameryka Łacińska, Białoruś, Kazachstan, Korea Południowa i Chiny.

– Na rynkach pozaeuropejskich potrzebna jest nam taka synergia, a co za tym idzie połączenie środków, która pozwala na efektywniejsze działanie – podkreśliła Barbara Tutak, dyrektor Departamentu Instrumentów Marketingowych w POT, koordynująca działania w ramach Grupy V4. – Dzięki temu wzmacniamy naszą obecność na ważnych dla nas rynkach oraz promujemy się tam, gdzie samodzielnie nie moglibyśmy zaistnieć – dodała dyrektor Tutak.

 

 

Do góry