en
en

Spotkanie Wysokiego Szczebla Grupy Wyszehradzkiej V4 z udziałem POT i MSiT

W Szczyrbskim Jeziorze, na Słowacji we wtorek i środę (12-13 marca) spotkali się przedstawiciele narodowych organizacji turystycznych, należących do Grupy Wyszehradzkiej. Wspólnie opracowali plan marketingowy promocji Czech, Polski, Słowacji i Węgier, na który w 2019 roku przeznaczą 300 tys. euro. Dzień później plan został przyjęty przez ministrów odpowiedzialnych za turystykę. W spotkaniu wzięła udział minister Anna Krupka oraz Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

v4.jpg

Pierwszego dnia przedstawiciele narodowych organizacji turystycznych omówili wszystkie wspólnie planowane działania, ustalili zakres działań oraz kwoty, jakie zostaną przeznaczone na ich realizację. W wyniku tej dyskusji powstał oficjalny plan marketingowy. Przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej postanowili, że będą realizować wspólne działania na następujących rynkach: Stany Zjednoczone, Kanada, Rosja, Wspólnota Niepodległych Państw, kraje Zatoki Perskiej (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Ten ostatni rynek jest szczególnie ważny w kontekście zbliżającego się Expo 2020 w Dubaju.

POT będzie zaangażowany głównie w działania na rynku amerykańskim i kanadyjskim. Grupa Wyszehradzka wspólnie zdecydowała, że na promocję na tych rynkach przeznaczy prawie 60 proc. budżetu.  – Spotkanie z przedstawicielami pozostałych narodowych organizacji turystycznych z Grupy Wyszehradzkiej jest dla nas bardzo ważne. Cieszę się, że podpisaliśmy wspólny plan marketingowy. Podjęliśmy także dyskusję na temat kolejnych działań. Zgodnie stwierdziliśmy, że w następnych latach skupimy się także na rynkach indyjskim i koreańskim. To istotne dla Polski także pod kątem siatki połączeń, którą sukcesywnie rozszerza PLL LOT – powiedział Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

W kolejnym dniu udział wzięli przedstawiciele ministerstw. Podczas spotkania wymieniono informacje na temat aktualnej sytuacji i wydarzeń w dziedzinie turystyki oraz przedstawiono swoje opinie na temat różnych istotnych zagadnień mających wpływ na rozwój turystyki w krajach Grupy Wyszehradzkiej, takich jak nowe tendencje w turystyce, zmieniające się zachowania klientów i możliwe kierunki rozwoju wspólnego produktu (turystycznego) czy kwestii finansowania turystyki w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Na zakończenie spotkania przewodniczący delegacji podpisali Protokół o współpracy w dziedzinie turystyki, w którym podkreślili m.in. szczególne znaczenie branży turystycznej dla gospodarek swoich krajów oraz wyrazili zadowolenie z intensywnej współpracy w dziedzinie turystyki między krajami Grupy Wyszehradzkiej.

Do góry