en
en

Spotkanie polskiej i izraelskiej branży turystycznej

270x136_izreal.jpg

9 maja w Tel Awiwie odbyło się spotkanie robocze polskiej i izraelskiej branży turystycznej. W spotkaniu udział wzięło około siedemdziesięciu przedstawicieli izraelskiej branży turystycznej specjalizującej się w turystyce wyjazdowej.

izreal9 maja w Tel Awiwie odbyło się spotkanie robocze polskiej i izraelskiej branży turystycznej. W spotkaniu udział wzięło około siedemdziesięciu przedstawicieli izraelskiej branży turystycznej specjalizującej się w turystyce wyjazdowej. Spotkanie zorganizowane zostało (już po raz trzeci) przez Polską Organizację Turystyczną, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie oraz przy dużym wsparciu PLL LOT w Tel Awiwie.

W tegorocznej imprezie wzięła udział, jak dotąd, największa liczba polskich uczestników:
1. Miasto Kraków – Wydział promocji i turystyki
2. Małopolska Organizacja Turystyczna
3. Biuro Almatur Opole
4. Dolnośląska Organizacja Turystyczna
5. Biuro SeeKrakow – Incoming touroperator
6. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
7. Biuro Holiday Travel Incoming Touroperator
8. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
9. Biuro Aktiv Tours Reisen
10. Biuro Poland Service Incoming Tour Operator
11. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
12. Hotel Prezydent**** Medical SPA & Wellness
13. Biuro Rootka
14. Port Lotniczy w Lublinie
15. Biuro Watra Travel
16. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
17. Biuro FunSail
18. Donimirski Boutique Hotels
19. Heritage Hotels Poland
20. Hotele Cristal Park

Program tegorocznego wydarzenia składał się z godzinnego panelu prezentacji (7 polskich miast i regionów) oraz kilkugodzinnej sesji spotkań biznesowych (B2B).

Prezentacje zostały właściwie sprofilowane pod kątem potrzeb odbiorcy izraelskiego. Ogólne informacje o walorach krajobrazowych i turystycznych przeplatały się z danymi na temat infrastruktury hotelowej i informacjami przydatnymi w tzw. „turystyce zakupowej”, czy zdrowotnej. Podkreślano historyczno-kulturowe powiązania z narodem żydowskim.

green3Polscy uczestnicy byli zadowoleni z odbytych rozmów. Podkreślali zasadność promocji na rynku izraelskim w kontekście otwieranych nowych połączeń lotniczych pomiędzy Polską a Izraelem (Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań). To właśnie wraz z rozbudową siatki połączeń lotniczych z Izraelem, obsługiwanych przede wszystkim przez przewoźników typu low-cost, w ostatnich latach znacząco, o prawie 15% rocznie, wzrasta liczba Izraelczyków podróżujących za granicę.

Według danych CBS - Centralnego Biura Statystyki (odpowiednik polskiego GUS), w latach 2015-2016 r. liczba międzynarodowych podróży Izraelczyków wzrosła o ponad 15%. Wstępne dane za pierwsze cztery miesiące 2017 r. wskazują na utrzymanie się tego rosnącego trendu.

Sondaż przeprowadzony w kwietniu br., w którym zbadano preferencje turystyczne Izraelczyków, wykazał, że Polska znalazła się w gronie najbardziej popularnych „nowych” kierunków turystycznych (wzrost liczby podróżujących o 55%). Wraz ze wzrostem wyjazdów następuje zmiana postrzegania Polski przez izraelską branżę turystyczną, traktującą do niedawna Polskę jako kierunek wyjazdów o charakterze niemal wyłącznie historycznym.

Wzrost popularności podróży do Polski, znajduje swoje odzwierciedlenie w rosnącej frekwencji podczas wydarzeń organizowanych przez Polskę (stoisko podczas IMTM, majowy workshop) oraz pozytywnych opiniach nt. polskiej oferty turystycznej. Polska staje się jedną z alternatyw dla tradycyjnych kierunków wypoczynku w Europie. Często podnoszonymi argumentami przemawiającymi za Polską jest liczna i dobrej jakości infrastruktura hotelowa, zróżnicowana i dostępna cenowo oferta kulturalno-gastronomiczna, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz znajomość języka angielskiego.

Do góry