en
en
Kontakt

Spotkanie na Szlaku Żelaznej Kurtyny

30 stycznia – 1 lutego br., w Gdańsku odbyło się spotkanie partnerów projektu EuroVelo 13 Szlak Żelaznej Kurtyny, realizowanego w ramach grantów Komisji Europejskiej pod nazwą „Wsparcie tworzenia i promocji zrównoważonych transnarodowych tematycznych produktów turystycznych”. Organizatorem spotkania była Polska Organizacja Turystyczna, która odpowiada za realizację projektu na terenie Polski.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. p. Michael Cramer, Poseł do Parlamentu Europejskiego i jednocześnie główny inicjator Szlaku Żelaznej Kurtyny, przedstawiciele Europejskiej Federacji Cyklistów, oficerowie rowerowi z Urzędów Marszałkowskich oraz pozostali partnerzy z państw zaangażowanych w projekt.

Podczas konferencji podsumowano działania zrealizowane w ramach projektu, a także dyskutowano o przebiegu i certyfikacji szlaków pozostałych Szlaków EuroVelo. Inicjatywa ma na celu promocję i stworzenie kompleksowych produktów turystycznych na szlaku rowerowym biegnącym wzdłuż słynnej Żelaznej Kurtyny.

Żelazna Kurtyna, ciągnąca się od Morza Barentsa przez granicę Rosji z Norwegią i Finlandią, aż po cieśninę Bosfor, do granicy Bułgarii z Grecją i Turcją, dzieliła Europę przez niemal 40 lat. Stanowiła barierę polityczną, ideologiczną i fizyczną. Szlak EuroVelo 13 wiedzie przez liczne parki narodowe i oferuje możliwość podziwiania wspaniałych krajobrazów na terenach nietkniętych przez działalność człowieka, ze względu na ich położenie na obszarach przygranicznych i w strefach zamkniętych. Na trasie znajdują się również liczne pomniki i muzea prezentujące historię podzielonej Europy oraz upamiętniające pokojowe zakończenie wieloletniego konfliktu.

Do góry