en
en

Społeczna Rada Turystyki podsumowała 2017 rok

Posiedzenie Społecznej Rady Turystyki. Przy stole siedzą m.in. minister Witold Bańka, wiceminister Dariusz Rogowski oraz przewodniczący Rady Gheorghe Marian Cristescu

W Komorze Kompresorów Kopalni Guido w Zabrzu odbyło się w dniach 15-16 grudnia kolejne wyjazdowe posiedzenie Społecznej Rady Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki. W spotkaniu uczestniczył prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

spoleczna_rada_turystyki_kopalnia_guido.jpg

Ostatnie w tym roku posiedzenie Społecznej Rady Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki odbyło się w położonej 320 metrów pod ziemią Komorze Kompresorów Kopalni Guido w Zabrzu. Otworzyli je minister sportu i turystyki Witold Bańka oraz przewodniczący Społecznej Rady Turystyki Gheorghe Marian Cristescu.

Dyskutowano m.in. o zapisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz podsumowano wydarzenia w obszarze turystyki w 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”.

- Rok 2017 był dla polskiej turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej bardzo udany.  Z dotąd opublikowanych danych wynika, że odnotowaliśmy wzrosty przyjazdów turystów do Polski i – co równie ważne – wzrost wykorzystania obiektów noclegowych. Jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny i coraz bardziej atrakcyjny turystycznie. Świadczy o tym chociażby fakt pobicia rekordu przyjazdów z Chin czy uznanie Warszawy za najbardziej atrakcyjny kierunek podróży z Izraela – mówi prezes POT. - Po raz kolejny sukcesem okazała się także organizowana przez POT i MSiT akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny. Z ostatniej edycji skorzystało około 110 tys. turystów. Z niecierpliwością czekamy już na wiosenna odsłonę, która odbędzie się w weekend od 9 do 11 marca przyszłego roku – dodaje Andrzejczyk.

Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały również plany działań Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej na przyszły rok, a także przedstawione zostały kompleksowe działania promocyjne Śląskiej Organizacji Turystycznej, mogące służyć jako zbiór dobrych praktyk prowadzenia marketingu turystycznego.

Przy okazji posiedzenia Społecznej Rady Turystyki zorganizowano także seminarium pt. „Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki”. Jego otwarcia dokonali wspólnie podsekretarz stanu w MSiT Dariusz Rogowski oraz Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Na konferencji omówiono wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego w budowie markowych produktów i szlaków turystycznych turystyki industrialnej. Prezes Andrzejczyk przedstawił prezentację pt. Wsparcie finansowe ze środków UE przekazane przez Polską Organizację Turystyczną na realizację projektów postindustrialnych.

Do góry