en
en

Społeczna Rada Turystyki

18 lipca 2018 r. w siedzibie MSiT odbyło się III posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji.

Spotkanie otworzył Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki, a prowadził – Gheorghe Marian Cristescu, Przewodniczący Rady. W wydarzeniu, poza członkami Rady, uczestniczyli również: Dariusz Rogowski – Dyrektor Generalny w MSiT, Ewa Pawlak-Lewandowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT oraz zaproszeni goście: prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Robert Andrzejczyk i przedstawiciele Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych – Małgorzata Wilk–Grzywna oraz Iwona Majewska.

Przedstawiciele MSiT poinformowali, że prace nad regulacjami z zakresu usług hotelarskich, pilockich i przewodnickich zostaną włączone do prac związanych z opracowaniem założeń regulacji systemu promocji turystyki w Polsce. Tym samym zostanie utworzona Biała Księga zawierająca uzasadnienie dotyczące zmian, jakie planowane są w tych obszarach. Dokument ten posłuży również ewentualnej notyfikacji przepisów właściwej ustawy.

Tematowi wprowadzenia regulacji systemu promocji turystyki w Polsce poświęcona była większość spotkania. Członkowie Społecznej Rady Turystyki starali się wytyczyć wspólny i spójny kierunek prac nad regulacjami poprzez wymianę doświadczeń w tym zakresie. W ramach posiedzenia zostały przedstawione propozycje i sugestie dotyczące omawianej problematyki zaproponowane przez członków Rady i zaproszonych gości.

Podczas spotkania omawiany był również projekt „Polskie Marki Turystyczne”, który został wpisany do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ma on na celu m.in.: podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych oraz zracjonalizowanie prowadzonych działań marketingowych na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby ułatwić promocję tzw. regionów turystycznych wykraczających poza granice administracyjne.

Aktualna lista członków II kadencji Społecznej Rady Turystyki

 • Barbara Bieniek – Przewodnik Turystyczny po Krakowie
 • Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity
 • Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu Chopin Airport Development
 • Wiesław Czerniec – Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej GG
 • Maciej Dobrzyniecki – Prezydent Europejskiego Akademii Gastronomicznej
 • Michał Fijoł – Członek Zarządu PLL LOT
 • Marek Kamieński – Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych
 • Jarosław Lichacy – Prezes Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
 • Paweł Niewiadomski – Prezes Polskiej Izby Turystyki
 • Anna Nowak – gdziewyjechac.pl
 • Marcin Nowak – gdziewyjechac.pl
 • Adam Pilczuk – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Chopin Airport Development
 • Ryszard Skotniczny – Wiceprezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Wioletta Szczepańska – Dyrektor Generalny hotelu Radisson Blu w Szczecinie
 • Michał Szeftel – Prezes Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu
 • Agnieszka Sikorska – Dyrektor biura w Śląskiej Organizacji Turystycznej
 • Justyna Szostek - Dyrektor Biura Warmińsko- Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Dr hab. Prof. Nadzw. Elżbieta Szymańska – Kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej Politechniki Białostockiej
 • Andrzej Wójcik – Prezes Zarządu Grupy Satoria SA
 • Agnieszka Zyzało - Prezes Oddziału Podlaskiego Polskiej Izby Turystyki

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Do góry