en
en
Kontakt

Ruszyła kolejna edycja konkursu EDEN!

Komisja Europejska zainaugurowała nową edycję konkursu EDEN - European Destinations of Excellence. Inicjatywa ta nagradza najlepsze osiągnięcia w obszarze zrównoważonej turystyki oraz praktyki w zakresie zielonej transformacji w mniejszych miastach w całej Europie.

Grafika konkursu Eden

W konkursie mogą wziąć udział mniejsze ośrodki miejskie (od 25 do 100 tys. mieszkańców). Aby ubiegać się o tytuł Modelowego Ośrodka Turystycznego Europy 2023, miasta te powinny zaprezentować swoje najlepsze praktyki w obszarze zrównoważonej turystyki i zielonej transformacji. Konkurs jest otwarty dla wszystkich państw UE oraz krajów spoza UE uczestniczących w programie COSME.

Zgłoszenia są na początku oceniane przez panel niezależnych ekspertów z dziedziny zrównoważonego rozwoju. Na kolejnym etapie przedstawiciele trzech wybranych miast będą prezentować swoje kandydatury przed komisją. To jury wybierze jednego zwycięzcę, który będzie nosić tytuł Modelowego Ośrodka Turystycznego 2023 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2022.

Zwycięski ośrodek uzyska status pioniera zrównoważonej turystyki zaangażowanego w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i otrzyma wsparcie ekspertów w zakresie promocji i brandingu przez cały 2023 rok.

Unijne instytucje będą również promować zwycięski cel podróży, aby podnieść rangę miasta i pobudzić ruch turystyczny. Promocja zwycięzcy będzie obejmować m.in. film przedstawiający zrównoważone praktyki, które pomogły miastu się wyróżnić.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 czerwca 2022 r., do godziny 17:00. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/apply_en

Przewodnik dla aplikujących znajduje się pod poniższym linkiem https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49398

 

Do góry