en
en

Ruszyła kampania "Odpoczywaj na wsi" na 2018 r.

Kreowanie wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje, a także dotarcie z ofertą do zagranicznych turystów – to główne cele kampanii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Odpoczywaj na wsi”. W konferencji inaugurującej kampanię wzięli udział m.in. Dariusz Rogowski, wiceminister sportu i turystyki, Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa oraz Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

prezes_konferencja_mrirw_2018.jpg

Kampania promująca turystykę wiejską oraz agroturystykę została zainaugurowana w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. W zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencji rozpoczynającej kampanię wzięli udział m.in.: wiceminister sportu i turystyki Dariusz Rogowski, prezes POT Robert Andrzejczyk, a także Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej. Podczas wystąpień podkreślono znaczenie turystyki wiejskiej oraz szerokie spektrum możliwości promocji tej dziedziny turystyki. Zwrócono również uwagę na wyzwania, a także szanse stojące przed podmiotami zajmującymi się promocją wypoczynku na wsi. Uczestnicy konferencji zwrócili także uwagę na konieczność urozmaicania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań do oferty produktów turystycznych.

 - Turystyka wiejska to bardzo istotny segment w turystyce i ważny trend na rynku. To także atrakcyjny polski produkt turystyczny. Polska wieś przyciąga m.in. bogactwem turystycznym i otwartością – mówił wiceminister Dariusz Rogowski. Podkreślił przy tym, że stale istnieje potrzeba tworzenia konkurencyjności i dotarcia do jak największego grona odbiorców usług i produktów turystycznych.

W podobnym tonie wypowiedział się również prezes POT Robert Andrzejczyk. Zauważył przy tym, że turystyka na terenach wiejskich daje możliwość włączania tych obszarów w główny nurt gospodarki. Podkreślił również, że jednym z wyzwań, przed którym stoją zaangażowani w promocję turystyki wiejskiej, jest wprowadzanie innowacyjnych produktów. - Wyzwania jakie się pojawiają to wprowadzanie innowacyjnych produktów oraz wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania i promocji – powiedział Robert Andrzejczyk.

Warto podkreślić, że w 2018 r. w ramach kampanii „Odpoczywaj na wsi”, Polska Organizacja Turystyczna wespół z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie prowadziła promocję m.in. podczas zagranicznych targów turystycznych, na ITB w Berlinie, Seniormassan w Sztokholmie czy WTM w Londynie.

Do góry