en
en
Kontakt

Ruszył nabór do Programu Prozdrowotnych Wakacyjnych Półkolonii

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2023 roku Programu prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii. Nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora programu. Budżet programu to 50 mln zł.

polkolonie1.jpg

- Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii ma na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy półkolonii objętych wsparciem Ministerstwa Sportu i Turystyki będą mieli zapewnione co najmniej trzy godziny aktywności fizycznej dziennie oraz dodatkowe atrakcje. Niezwykle ważny jest dla nas także walor prozdrowotny programu – nad dziećmi czuwać będą specjaliści tj. fizjoterapeuci, dietetycy i psychologowie. Program przyczyni się do promocji wśród uczestników półkolonii aktywności fizycznej, zdrowych nawyków żywieniowych i przyczyni się do wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Podstawowe zadania operatora

Wyłoniony w naborze operator będzie realizował program we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami (fundacje, stowarzyszenia) organizującymi w okresie wakacyjnym półkolonie dla dzieci i młodzieży.

Operator przeznaczy dofinansowanie na wynagrodzenia osób prowadzących podczas półkolonii zajęcia sportowe, psychologów prowadzących warsztaty psychologiczne, dietetyków prowadzących zajęcia dietetyczne, fizjoterapeutów przeprowadzających diagnozę sprawności uczestników półkolonii oraz dofinansowanie dodatkowych atrakcji, takich jak np. wyjście na pływalnię, wycieczki, wyjścia do instytucji sportowych, kultury i sztuki itd.

Termin naboru

Termin składania wniosków określono do 22 maja 2023 r., a ich rozpatrzenia do 31 maja 2023 r.

Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii

- 50 mln zł to budżet programu wakacyjnych prozdrowotnych półkolonii dla dzieci. Program przyczyni się do realizacji celów strategicznych Ministerstwa Sportu i Turystyki, czyli aktywnego i zdrowego społeczeństwa. Wpłynie na upowszechnianie sportu oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, będzie promował zdrowy styl życia. Przysłuży się również promocji właściwych nawyków dietetycznych, a także przyczyni do wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży, które zwłaszcza po okresie pandemii Covid-19 potrzebują regeneracji – przyznaje wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Wprowadzenie w ramach Programu prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii możliwości dofinansowania organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży jest kolejnym elementem wsparcia szeroko rozumianego sektora sportowego. Inicjatywa opracowania i wdrożenia Programu prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii jest wynikiem analizy stanu potrzeb i oczekiwań oraz oceny aktualnej sytuacji w sferze utrzymania dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski, w szczególności w związku z epidemią Covid-19.

W ramach programu przewidziano wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów (fundacji, stowarzyszeń) w organizacji półkolonii. Wszyscy uczestnicy półkolonii będą mieli zapewnione w ich trakcie, co najmniej 3h aktywności fizycznej dziennie z naciskiem na popularne w danym regionie sporty, a także dodatkowe atrakcje. Ponadto, uczestnicy półkolonii odbędą dedykowane zajęcia ze specjalistami: fizjoterapeutami, dietetykami psychologami. Spotkania te posłużą diagnozie uczestników półkolonii i będą miały na celu przygotowanie ich do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia.

Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii przyczyni się do realizacji celów strategicznych Ministerstwa, czyli aktywnego i zdrowego społeczeństwa. Wpłynie na upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej, będzie promował zdrowy i aktywny styl życia. Przysłuży się również promocji właściwych nawyków dietetycznych, a także przyczyni do wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży, które zwłaszcza po okresie pandemii Covid-19 doświadczają w tym zakresie trudności.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii

Do góry