en
en
Kontakt

Rusza proces E-Certyfikacji Informacji Turystycznej w Polsce

Polska Organizacja Turystyczna jako organizacja odpowiedzialna za promocję polskiej turystyki i rozwój Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w naszym kraju, dąży do zapewnienia wysokiej jakości obsługi turystów i informacji przekazywanych odbiorcom w punktach i centrach informacji turystycznej. Cel ten realizowany jest dzięki E-Certyfikacji, który POT tworzy wspólnie z Forum Informacji Turystycznej. Właśnie rusza kolejna odsłona tego projektu.

02_24_0854_Certyfikaty_PIT_2024_750x480.jpg

Proces certyfikacji polega na ocenie standardów jakości obsługi  i potwierdzeniu tego, że informacje dostarczane turystom są rzetelne, wiarygodne i aktualne. Narzędziem do przeprowadzenia certyfikacji jest internetowa aplikacja TurApka na platformie portalu administrowanego przez Polską Organizację Turystyczną, która znajduje się pod adresem: https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-itStworzona przez Polską Organizację Turystyczną aplikacja TurApka służy do obsługi procesu E-Certyfikacji Informacji Turystycznej, tj. weryfikacji i nadawania oceny podmiotom świadczącym usługi informacji turystycznej (punkty i centra informacji turystycznej) w skali od 1 do 4 gwiazdek zgodnie z ustalonym wcześniej jawnym zestawem kryteriów jest unikalnym narzędziem elektronicznych w skali Europy. TurApka zawiera regulamin, kryteria standaryzacji punktów informacji turystycznej oraz instrukcję obsługi.

Jedną z głównych wartości, jakie zyskujemy podczas podróży, jest wiedza o danym regionie, możliwościach jakie oferuje, a także o zabytkach, bazie noclegowej oraz lokalnych tradycjach. Aby była rzetelna, musi opierać się na sprawdzonych, właściwie opracowanych i przystępnie podanych informacjach. Bardzo cieszy mnie jako Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, że w naszym kraju mamy coraz więcej punktów i centrów informacji turystycznej profesjonalnie zarządzanych, z usługami najwyższej jakości. Nieoceniony jest w tym względzie projekt E-Certyfikacji Informacji Turystycznej wraz z dedykowaną aplikacją wspierający Polski System Informacji Turystycznej - powiedział Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Realizacja certyfikacji odbywa się na dwóch poziomach tj. regionalnym - z udziałem regionalnych komisji certyfikujących przy regionalnych organizacjach turystycznych oraz ogólnopolskim z udziałem krajowej komisji certyfikującej przy POT.

Punkty lub centra informacji turystycznej na terenie całego kraju dobrowolnie wnioskują  o bezpłatny udział w procesie E-Certyfikacji Informacji Turystycznej. Jest to istotne dla budowania zaufania, wobec punktów i centrów informacji turystycznej czy serwisów informacyjnych promujących turystykę w Polsce. Dzięki weryfikacji opartej na modułowej ocenie wnioskującego podmiotu można zapewnić turystom bezpieczeństwo i pewność, że biura informacji turystycznej są profesjonalne i wyposażone w dostosowaną do wymogów infrastrukturę czy narzędzia mediów internetowych w kraju. Służy to zwiększeniu atrakcyjności danego regionu czy miejscowości lub miasta jako celu podróży.

Dołącz do sieci PSIT i współpracuj  z Polską Organizacją Turystyczną dla wspólnej promocji wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego i godnego uwagi celu podróży!

 

Do góry