en
en
Kontakt

Rusza II edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską "Teraz Polska Turystyka"

Polska Organizacja Turystyczna i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, ogłaszają II edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka”. Celem Konkursu jest wspieranie młodych utalentowanych osób, które wybrały turystykę jako ścieżkę swojej edukacji i kariery zawodowej, a także promowanie absolwentów wyróżniających się pasją oraz poziomem wiedzy o turystyce.

01_23_0728_Praca_Magisterska_2023_1170x585_1.jpg

- W obliczu zmian zachodzących w obszarze turystyki dużą rolę odegrają wchodzący na rynek pracy młodzi ludzie, których nowoczesne podejście do tematów związanych z podróżowaniem, produktami turystycznymi czy promocją Polski jako destynacji turystycznej w duchu zrównoważonego rozwoju będzie istotnym punktem przemian wewnątrz branży. Dobrze wykształcone kadry turystyczne gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Serdecznie gratuluję podjęcia przez Polską Organizację Turystyczną oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” po raz kolejny zacnej inicjatywy, jaką jest Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka” - stwierdził wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Odpowiednie przygotowanie kadr dla turystyki nie byłoby możliwe bez zaangażowania i wiedzy środowiska naukowego, które prowadzi zajęcia. Konkurs to także forma docenienia efektów pracy dydaktycznej, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

- Ubiegłoroczna edycja konkursu organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego zakończyła się dużym sukcesem, a zgłoszone prace magisterskie prezentowały wysoki poziom merytoryczny. Ich autorzy to prawdziwi pasjonaci, których zaangażowanie i fascynacja zagadnieniami z zakresu turystyki mogą przełożyć się na kolejne sukcesy w sferze zawodowej. Dysponując wsparciem środowiska akademickiego oraz cennymi wzorcami mają okazję stać się prawdziwymi ekspertami w swojej dziedzinie. Kontynuacja zacnego projektu „Teraz Polska Turystyka” jest naturalnym krokiem, a inwestycja w profesjonalne kadry dla sektora turystycznego kluczowym elementem odbudowy tej niezwykle ważnej gałęzi gospodarki - przyznaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Gorąco zapraszamy absolwentów uczelni do udziału w Konkursie, a promotorów prac magisterskich do zachęcania i propagowania informacji o Konkursie. „Teraz Polska Turystyka” to korzyści nie tylko dla samych uczestników, lecz także prezentacja kadry naukowej, oferty edukacyjnej oraz dorobku uczelni.

- Promocja polskiej turystyki jest jednym ze sposobów wspierania konkurencyjności kraju. Niewątpliwie jest to dziedzina, która ulega dynamicznym przemianom w ostatnim czasie, a zatem potrzeba jest systematycznych badań i analiz. Duże znaczenie ma również świeże i kompetentne spojrzenie młodych, dobrze wykształconych ludzi pełnych zapału do kontynuowania obranej tematyki – czy to na niwie teoretycznej, czy też praktycznej – podkreśla prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył.

W Konkursie mogą brać udział absolwenci studiów magisterskich, których:

  • Prace dotyczą turystyki krajowej lub zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski,
  • Prace zostały obronione i ocenione na stopień bardzo dobry,
  • Prace obroniono nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do POT wypełnionej karty zgłoszeniowej. Szczegółowe warunki udziału zawiera Regulamin.

Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2023 r.

 

Bieżące informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie https://terazpolska.pl/pl/a/II-edycja-Konkursu-na-Najlepsza-Prace-Magisterska-Teraz-Polska-Turystyka.

Zapraszamy do kontaktu na adres e-mail konkurs.tpt@pot.gov.pl.

Do góry