en
en

Rosjanie odkrywają Dolny Śląsk i województwo opolskie

Czerwiec obfituje w przyjazdy dziennikarzy i touroperatorów z Rosji. W dniach 3-8 czerwca oraz 15 - 20 czerwca Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej zorganizował dwie podróże studyjne. Pierwszą dla dziennikarzy reprezentujących magazyny i portale National Geographic, Geo.ru, Aeroflot a także stację radiową Relax FM i drugą dla przedstawicieli biur podróży PAC GROUP, VLAD i DVM, którzy ostatnio rozpoczęli swoją współpracę z Polską.

Chociaż programy pobytu obu grup były odpowiednio dostosowane do uczestników, to łączyło je jedno - obie podróże odbywały na terenie Dolnego Śląska i Opolskiego i zostały zorganizowane przy bardzo ścisłej współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Opolską Regionalną Organizację Turystyczną. Motywem przewodnim była turystyka kulturowa, w tym odpoczynek w obiektach historycznych. Bogaty program obejmował również zwiedzanie najważniejszych atrakcji turystycznych obu regionów, a także prezentację bazy noclegowo - rekreacyjnej i uzdrowiskowej. Grupa touroperatorów odbyła również krótkie warsztaty z branżą turystyczną z Polski.

Podróże studyjne to wciąż jedno z najważniejszych narzędzi promocyjnych POT, które w dość krótkim czasie przynosi wymierne efekty. Wystarczy wspomnieć, że w I kw. 2017 roku, z bazy noclegowej w Polsce skorzystało ponad 63 tysiące rosyjskich turystów tj. o ponad 24% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Do góry