en
en

Road show na Białorusi

Zakończył się road show po czterech miastach Białorusi: Brześciu, Gomelu , Mogilievie i Mińsku realizowany w ramach współpracy grupy wyszehradzkiej. Dotychczas podobne zadanie organizowane było wyłącznie w Mińsku. Rozszerzenie prezentacji o kolejne białoruskie miasta pozwoliło dotrzeć do większej liczby odbiorców.

We wszystkich prezentacjach wzięło udział blisko 160 przedstawicieli branży turystycznej z Białorusi, a polską stronę reprezentowały biura Raytan Tour, Holiday Travel, Albicja. Całość koordynował Zagraniczny Ośrodek POT w Moskwie. Rozmowy stolikowe poprzedzały prezentacje atrakcji turystycznych krajów V4 i krótkie prezentacje wszystkich uczestników.

W Mińsku w uroczystości otwarcia wziął udział Konrad Pawlik - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP. W bezpośrednich rozmowach Białorusini pytali o miasta, wypoczynek w górach i pobyty z dziećmi. Rosnącym zainteresowaniem cieszyła się turystyka prozdrowotna.

Do góry