en
en

Rejon Żuław bogatszy w nowe możliwości i atrakcje turystyczne

Zakończono czynności kontrolne wokół projektu Pętli Żuławskiej, związanego z rozwojem turystyki wodnej. Ideą Projektu było stworzenie unikalnego produktu turystycznego w postaci sieci zagospodarowanych szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. W ramach projektu wybudowano m.in. cztery porty oraz siedem przystani żeglarskich. Realizacja projektu przyczyniła się do lepszego wyeksponowania wielu walorów środowiskowych i przyrodniczych regionu. POT był instytucją, która dofinansowała projekt.

ferry-zulawy.jpg

Czynności kontrolne w ramach projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej” nie wykazały żadnych znaczących błędów przy realizacji, a informacja z weryfikacji trwałości przedsięwzięcia nie zawiera zastrzeżeń. Rejon realizacji Projektu to niezwykle atrakcyjny obszar wodny, którego oś stanowią szlaki wodne (Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Nogat, Kanał Jagielloński, Elbląg i Pasłęka) oraz część polskiego Zalewu Wiślanego o powierzchni 328 km2.

W ramach projektu udało się znacząco rozbudować infrastrukturę, w tym m.in. zbudować cztery porty żeglarskie. Ich lokalizacje znajdują się w Elblągu, Krynicy Morskiej, Kątach Rybackich oraz Tolkmicku. Dzięki rozwojowi inwestycji powstało również siedem przystani morskich m.in. w Malborku, Białej Górze, Braniewie oraz w Osłonce. Turyści oraz mieszkańcy okolic będą mogli korzystać także z przystani pasażerskiej w Malborku, a także mostów zwodzonych w Gdańsku-Przegalinie oraz Nowej Pasłęce. W ramach projektu zaplanowano również elektryfikację śluzy Gdańska Głowa.

W ramach powstałych portów i przystani zostało także wzmocnione zaplecze infrastrukturalne. Powstała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna służy aktywnemu uprawianiu sportów wodnych oraz innym formom turystyki.

Rejon Żuław, Delty Wisły i Zalewu Wiślanego obfituje w liczne atrakcje przyrodnicze i zabytki historyczne o dużym znaczeniu kulturowym, m.in. zamki gotyckie oraz obiekty sakralne. Na wspomnianym terenie znajduje się również zabytkowa architektura, ale jak dotąd ten potencjał wciąż pozostawał nie w pełni wykorzystany. Przedsięwzięcie stanowiło także swego rodzaju lokomotywę rozwoju dla infrastruktury towarzyszącej, a zatem różnych inwestycji.

Wyjątkowe uwarunkowania terenu dają także możliwość uprawiania turystyki śródlądowej i morskiej, obszar ten stwarza wyjątkowe warunki dla rozwoju obu tych form turystyki wodnej równocześnie: jachtingu, rejsów statkami żaglowymi i pasażerskimi itp.

Atrakcyjność infrastruktury i usytuowanie „Pętli Żuławskiej” na Międzynarodowej Drodze Wodnej E 70 oraz w rejonie Morza Bałtyckiego, umożliwiło skierowanie oferty turystycznej do bardzo szerokich grup odbiorców, zarówno w Polsce jak i za granicą. Realizacja projektu pozwoli zaspokoić potrzeby turystyki rodzinnej, obejmującej przejażdżki statkami wycieczkowymi i tramwajami wodnymi oraz żeglarzy i „wodniaków” pływających jachtami i innym sprzętem wodnym, w tym uczestników regat i zlotów.

 

fot. www.pixabay.com/CC0 Creative Commons/adamtepl

Do góry