en
en

Rada POT zaopiniowała kandydaturę na stanowisko wiceprezesa POT

W siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się 9 listopada posiedzenie Rady POT. Członkowie tego gremium jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie kandydaturę Agnieszki Jędrzejczak-Wojciechowskiej na stanowisko wiceprezesa POT.

Rada_POT.jpg

Najważniejszym punktem, zwołanego na 9 listopada, posiedzenia Rady Polskiej Organizacji Turystycznej było zaopiniowanie kandydatury Agnieszki Jędrzejczak-Wojciechowskiej na stanowisko wiceprezesa POT. Rada w tajnym głosowaniu podjęła decyzję o wyrażeniu opinii pozytywnej.

W trakcie posiedzenia Rady, prezes POT Robert Andrzejczyk przedstawił informację o planowanych działaniach kierowanej przez siebie instytucji. Przyjęty został również m.in. projekt planu finansowego POT na rok 2018. Omówiono również założenia do sprawozdania z działalności Rady POT VI kadencji.

Do góry