en
en

Rada POT poparła starania o EXPO 2022

Kandydatura Polski i Łodzi była jednym z tematów sesji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, która odbyła się 24 sierpnia w Krakowie. Rada, w której skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, prezydenci i burmistrzowie miast, marszałkowie oraz przedstawiciele organizacji turystycznych jednogłośnie poparła starania o organizację EXPO w 2022 roku.

Podczas czwartkowej Rady POT przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rozwoju przedstawili korzyści na jakie może liczyć Polska i Łódź dzięki organizacji EXPO w 2022 roku, a także opisali na jakim etapie przygotowań jest dziś miasto.

Wszyscy członkowie Rady POT jednogłośnie poparli łódzką kandydaturę. Potwierdzili, że organizacja EXPO 2022 w Łodzi przyczyni się do promocji Polski i będzie szansą na rozwój zarówno dla samorządów, jak i miast.

POT mając kilkanaście zagranicznych ośrodków aktywnie włączy się do promocji Łodzi jako gospodarza EXPO. Zaplanowane już zostały działania promujace Łódź podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Turystyki UNWTO, które odbędzie się we wrześniu w chińskim Chengdu.

Do góry