en
en

Rada POT podsumowała kadencję

W Poznaniu odbyło się 8 lutego ostatnie posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W spotkaniu wzięła udział m.in. wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska.

rada_pot_poznan_luty_2018.jpg

Na ostatnie posiedzenie Rady POT VI kadencji członków tego gremium zaprosił do Poznania marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Spotkanie odbyło się w przededniu odbywających się w stolicy Wielkopolski Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Salon.

Poza członkami Rady POT w posiedzeniu wzięli udział wiceprezes POT Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, dyrektor Biura Administracyjno-Organizacyjnego POT Urszula Jasińska, główna księgowa POT Halina Trojanowska, dr Marcin Olszewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Tomasz Wiktor, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Maciej Wituski, dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Ewa Przydrożny oraz kierownik Oddziału Turystyki, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Andrzej Kaleniewicz. 

Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie protokół z posiedzenia, które odbyło się w dniach 9 – 10 stycznia w  Toruniu. Następnie Halina Trojanowska, główna księgowa POT przedstawiła plan finansowy POT na 2018 r., który również został przyjęty jednogłośnie.

Swoje prezentacje przedstawili dr Marcin Olszewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Tomasz Wiktor, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Podczas pierwszej z nich, wskazano m.in. jak ważne są badania naukowe w tworzeniach strategii turystycznej dla miast i regionów oraz scalanie jej w skali kraju. Następne dotyczyły taktyki działania i promocji związanej z przebudową Szlaku Piastowskiego oraz potencjały turystyki w Wielkopolsce na przykładzie Pętli Wielkopolski.

Na zakończenie działalności Rady POT VI kadencji sporządzone sprawozdanie z jej prac i aktywności w tym okresie. Rada  podkreśliła swoje zadowolenie z prac przebiegających w POT, wyraziła swoje zdanie na temat dalszej możliwej współpracy w sprawach regionów, jak również wskazała wiodącą rolę POT w działaniach promocyjnych polskiej turystyki.

Działania POT na arenie międzynarodowej są pozytywnie odbierane przez turystów i branżę turystyczną, co odzwierciedla się w dobrej pozycji marki Polska, która zajmuje 23. Miejsce na świecie (od paru lat w pierwszej 25) oraz zwiększającej się liczbie turystów zagranicznych i wzrostem PKB w dziedzinie turystki. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Do góry