en
en

Promocja Warszawy podczas sympozjum w brukselskiej Solvay

W 150 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, w salach historycznej biblioteki Solvay, ambasada RP w Królestwie Belgii przy współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej zorganizowała sympozjum „Kobiety w nauce, przeszłość i teraźniejszość”.

2. kobiety.JPG

W bibliotece Solvay wielka polska uczona Maria Skłodowska-Curie wielokrotnie bywała na spotkaniach i seminariach z innymi naukowcami. 7 czerwca w trakcie sympozjum „Women in Science, Past and Present”, przypomniano wybitne dokonania kobiet, które wniosły znaczący wkład w rozwój wielu dziedzin nauki. Symbolizują je właśnie Maria Skłodowska-Curie i Józefa Franciszka Joteyko.

Brukselski ośrodek POT wprowadził do przebiegu sympozjum elementy promocji turystyki Polski, jako ojczystego kraju Marii Skłodowskiej-Curie. Obecnym zaprezentowano wystawę fotogramów obrazujących współczesną Warszawę. Do pogłębienia wiedzy o stolicy i miejscach, z którymi związana była polska noblistka, zachęcał  komplet wydawnictw informacyjnych. 

– Możliwość zainteresowania Polską przedstawicieli środowisk naukowych i uniwersyteckich nie zdarza się często. Wydarzenia, takie jak w bibliotece Solvay, ułatwiają nawiązywanie pozytywnych kontaktów z osobami cenionymi w świecie nauki, które chętnie podróżują i w sposób świadomy propagują dobry wizerunek destynacji w kręgu współpracowników, znajomych i przyjaciół  – ocenia  Dominika Szulc, dyrektor ośrodka POT w Brukseli.

W sympozjum uczestniczyło wielu wybitnych przedstawicieli ośrodków naukowych. Wśród zaproszonych prelegentów i panelistów byli miedzy innymi prof. Agnieszka Zalewska, była prezes Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, Elżbieta Frąckowiak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Veronique Halloin, sekretarz generalna Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) czy Sarah Baatout, szefowa instytutu radiobiologicznego w Belgijskiego Centrum Badań Jądrowych.

Częścią programu sympozjum była gala rozstrzygnięcia konkursu im. Józefiny Joteyko o  tytuł Najwybitniejszej Polki w Belgii 2018. Nagrodę Joteyki jury przyznało prof. Iwonie Włodarskiej za całokształt pracy i osiągnięcia w dziedzinie biologii i genetyki nowotworów. Laureatka jest profesorem KUL, mieszka w Leuven. Patronka konkursu Józefa Joteyko była lekarką mająca osiągniecia w pracy naukowej. Prace habilitacyjną obroniła w Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczyła m.in. belgijskiemu Towarzystwu Neurologicznemu, była pierwsza kobietą wykładowcą paryskiego Collège de France.

W współorganizację projektu ambasady RP w Brukseli, obok Polskiej Organizacji Turystycznej, angażował się Instytut Polski w Brukseli, a także Biuro PAN-PolSCA w Brukseli, Brukselski Klub Polek (BEKAP) oraz Centrum języka i kultury polskiej DASKALIA.

Do góry