en
en

Promocja turystyki aktywnej i wiejskiej na rynku brytyjskim

Turystyka aktywna oraz wiejska to główne obszary, które Polska Organizacja Turystyczna promowała w trakcie kampanii internetowej prowadzonej na rynku brytyjskim.

kampania-londyn1.jpg

Polska Organizacja Turystyczna prowadziła w maju czterotygodniową kampanię internetową na rynku brytyjskim dotyczącą promocji turystyki aktywnej oraz turystyki wiejskiej w Polsce. Celem tych działań było wypromowanie regionów mniej znanych, ale oferujących wachlarz produktów, których poszukują turyści z Wielkiej Brytanii podczas planowania wakacji.

Do kampanii wybrano platformę social mediową Facebook oraz trzy segmenty odbiorców: „Szukających ucieczki od zgiełku miasta”, „Młodych Odkrywców” oraz „Rodziny”. Do każdej z nich skierowano inny przekaz graficzny oraz tekstowy.

Całkowity zasięg kampanii wyniósł 1 773 360, przynosząc jednocześnie 3 569 682 wyświetleń, a także znakomity poziom zaangażowania, który uplasował się na poziomie 126 120. To wszystko przełożyło się nie tylko na zwiększony ruch na kanałach społecznościowych Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Londynie, ale również na wzrost zainteresowania mediów brytyjskich, w tym tak opiniotwórczego jak "The Gaurdian", regionem Mazur.

Do góry