en
en

Promocja szlaku Green Velo

Marszałkowie pięciu województw Polski wschodniej oraz reprezentanci pięciu Regionalnych Organizacji Turystycznych z tych regionów podpisali 3 kwietnia  porozumienie, na mocy którego będą dalej wspierać i finansować działania promocyjne. W puli na 2017 roku na promocję szlaku znalazło się 550 tysięcy zł. Środki zostaną przeznaczone na między innymi zaktualizowanie dodruków map i folderów, prezentację szlaku na targach turystycznych, organizację eventów promocyjnych, kampanię reklamową w prasie oraz na portalach dzienników lokalnych w całej Polsce. Zgodnie z porozumieniem w bieżącym roku liderem, który koordynuje pracę pozostałych regionów będzie województwo lubelskie.

To właśnie dobrą współpracę wszystkich partnerów podkreślali uczestnicy spotkania. Wiceminister Sportu i Turystyki Dawid Lasek zadeklarował także wzmocnienie projektu przez Dom Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych, strategiczną koncepcją społeczno – gospodarczą organizacji polskiej oferty turystycznej i zaprosił do dalszej współpracy przy tworzeniu markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju. Obecny na spotkaniu Bartłomiej Walas, wiceprezes POT pogratulował gospodarzom szlaku stworzenia mocnego produktu turystycznego, jakim jest szlak i konsekwentnej jego promocji. Podkreślił, że to przykład efektywnej współpracy przy projekcie, który wychodzi poza ramy administracyjne i budowany całkowicie od podstaw.

Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju również zaznaczył, że szlak jest wyjątkowym przedsięwzięciem i że przed poszczególnymi województwami kolejne prace wzmacniające trwałość projektu. Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zamierza uruchomić system pożyczkowy dla przedsiębiorców działających w obszarze turystyki i okołoturystycznym na preferencyjnych zasadach a w szczególności dla tych, których działalność wpisuje się w rozwój szlaku i podnoszenie jego jakości.

Do góry