en
en

Promocja polskiej turystyki w Chinach

Wizyta Premier RP pani Beaty Szydło oraz pani Joanny Wroneckiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych była także okazją do zaprezentowania działań Zagranicznego Ośrodka POT w Pekinie. Jan Wawrzyniak, dyrektor ośrodka w rozmowie z panią Premier przedstawił dane statystyczne dot. turystyki przyjazdowej z Chin w ostatnich latach oraz wskazał następujące najważniejsze czynniki, które miały wpływ na skokowy wzrost przyjazdów w 2016 roku (+35,73% według danych GUS): podjęcie działalności przez placówkę POT w Pekinie, otwarcie przez ministerstwo spraw zagranicznych Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) w Pekinie, Chengdu, Kantonie i Szanghaju, oraz uruchomienie przez Air China drugiego (po PLL LOT) bezpośredniego połączenie lotniczego na trasie Pekin-Warszawa.

Dyrektor Wawrzyniak poinformował także panią Premier o statystykach wyjazdów mieszkańców Chin do Europy, wskazując na potencjał jaki mamy do wykorzystania. Udzielił ponadto wyczerpującej odpowiedzi na pytanie pani Premier dotyczące sposobu spędzania czasu przez turystów chińskich w Polsce, wskazując przy tej okazji na nowy produkt w ofercie chińskich touroperatorów, jakim są podróże organizowane wyłącznie do Polski (10-12 dni). Podróże średnioterminowe do Polski wprowadzane są do programów chińskich TO od połowy 2016 roku i są wynikiem aktywności POT w Chinach.

Rozmowa z panią Minister Wronecką dotyczyła umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie turystyki oraz rozwoju ruchu turystycznego z Chin do Polski.

Do góry