en
en

Promocja Polski jako lokacji dla produkcji filmowych

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marek Olszewski i dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdalena Sroka, złożyli podpisy pod porozumieniem, które określa pola współpracy obu instytucji.

Jej podjęcie wynika z potrzeby promocji Polski jako lokacji dla produkcji filmowych oraz zapewniania jak największej synergii działań promocyjnych. Podjęte wspólnie działania dotyczyły będą tworzenia warunków do rozwoju turystyki filmowej w Polsce, współpracy przy realizacji wybranych przedsięwzięć promocyjnych, przekazywania wiedzy i dzielenia się doświadczeniami, wymiany materiałów promocyjnych, jak również informacji, które mogą być przydatne w tworzeniu strategii do rozwoju turystyki filmowej w Polsce. Przyjęte postanowienia będą realizowane w ramach niezależnych budżetów obu instytucji. Porozumienie podpisane zostało 12 kwietnia.

Do góry