en
en

Projekty z sektora usług prozdrowotnych w konkursie Go to Brand"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki Konkursu na dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Spośród 614 prawidłowo formalnie złożonych wniosków, 390 zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Tylko trzy przedsiębiorstwa z sektora usług prozdrowotnych otrzymały rekomendacje do podpisania umowy. Są to:

  • Pałac na wodzie -  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Staniszów
  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Bednarski - Katowice
  • Wish To Travel Sp. z o.o. – Warszawa

Polska Organizacja Turystyczna jest realizatorem Branżowego Programu Promocji dla sektora usług prozdrowotnych. Program potrwa do końca czerwca 2019 r. Zaplanowane działania w Programie mają na celu promocję polskiego sektora usług prozdrowotnych na wybranych rynkach zagranicznych.

Do 2019 r. włącznie Polska Organizacja Turystyczna zorganizuje:

  • 15 stoisk informacyjno-promocyjnych podczas wydarzeń targowych w 7 krajach: w Rosji, Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji.4 warsztaty branżowe – spotkania B2B polskich przedsiębiorców z potencjalnymi zagranicznymi partnerami biznesowymi
  • 19 podróży studyjnych po Polsce dla przedstawicieli mediów zagranicznych oraz dla potencjalnych pośredników sprzedaży tego rodzaju usług za granicą
  • kampanie w Internecie i w mediach społecznościowych

Kontakt w sprawie warunków uczestnictwa: magdalena.jaworska@pot.gov.pl

Więcej informacji: https://health.trade.gov.pl

 

 

 

Do góry