en
en

Projekty POT tematem obrad zarządu Forum Informacji Turystycznej

Aktualne projekty promocyjne realizowane przez Polską Organizację Turystyczną były tematem czerwcowego posiedzenia zarządu Forum Informacji Turystycznej. Spotkanie odbyło się 25 czerwca w Warszawie.

FIT i POT.jpg

W czerwcowym, wspólnym posiedzeniu zarządu Forum Informacji Turystycznej i członków kierownictwa Polskiej Organizacji Turystycznej uczestniczyli: wiceprezes POT Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, przewodniczący FIT Marcin Pałach, wiceprzewodnicząca FIT Sylwia Mytnik oraz członkowie zarządu FIT Piotr Kończewski, Joanna Liberadzka-Duras i Marcin Dąbrowski, a także z Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT wicedyrektor Wojciech Ścibor i główny specjalista Liliana Topolnicka-Waszczuk.

W trakcie posiedzenia, wiceprezes POT Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska omówiła najważniejsze przedsięwzięcia podejmowane przez Polską Organizację Turystyczną, w które mogłyby zaangażować się centra i punkty informacji turystycznej. Należą do nich m.in. akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, której ideą jest przekonanie Polaków do korzystania z krajowej oferty usług turystycznych, projekt #VisitPoland, w ramach którego Polskę odwiedza kilku wpływowych wideoblogerów czy Turystyczne Mistrzostwa Blogerów, których celem jest promowanie walorów turystycznych 16 regionów naszego kraju.

 Ważną płaszczyzną współpracy jest również cykl działań promujących najlepsze produkty turystyczne posiadające Certyfikaty POT oraz laureatów prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej EDEN na „Najlepsze Europejskie Destynacje”, którego koordynatorem jest POT. Podkreślono również istotę współdziałania w realizacji projektu „Discover Poland with your mates”, polegającego na zaproszeniu przez POT młodych ludzi studiujących w Polsce w ramach programu Erasmus do przyjęcia roli ambasadorów Polski i polskiej turystyki w swoich środowiskach i krajach, z których pochodzą.

 Obecni na posiedzeniu omówili także zmiany dotyczące zasad przyznawania certyfikatów punktom i centrom „it” w formule aplikacji internetowej. Od tegorocznej edycji konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej prowadzonego wspólnie z Forum Informacji Turystycznej na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce, proces składania wniosków certyfikacyjnych, które są podstawą przyznania określonej liczby gwiazdek, będzie przebiegał we współpracy z ROT-ami oraz za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie pot.gov.pl. Zmiany wprowadzone zostały po szczegółowych konsultacjach w gronie przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej, regionalnych organizacji turystycznej i członków Forum Informacji Turystycznej. W obecnej wersji regulaminu położono nacisk na merytoryczny poziom pracy punktów „it”. Ich właściwe wyposażenie należy już bowiem do standardu.

Wyższe wymagania komisje będą stawiały m.in. zespołom pracowniczym, ocenie podlegać będzie organizacja pracy, optymalizacja godzin otwarcia placówek, zaopatrzenie w materiały promocyjne czy przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ważnym kryterium będzie ocena zaangażowania w projekty społeczności lokalnych oraz proces komercjalizacji produktów turystycznych.

Uczestnicy warszawskiego posiedzenia dobrze ocenili dotychczasowe efekty cyklu szkoleń dla pracowników „it”, prowadzonych wspólne przez Polską Organizację Turystyczną i regionalnymi organizacjami turystycznymi. W tym roku seminaria zorganizowano w województwach łódzkim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim. Od początku roku w sesjach szkoleniowych, wzięło udział ponad 200 osób zatrudnionych w centrach i punktach „it”.

Najbliższe posiedzenie zarządu Forum Informacji Turystycznej odbędzie się 22 listopada br. podczas targów turystycznych w Warszawie, a Walne Zgromadzenie FIT  w dniach 4-5.12.2018 w Regionie Lubelskim. Tematem przewodnim będzie 55-lecie Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

W pracach FIT biorą obecnie udział 393 najlepsze ocertyfikowane spośród 497 centrów i punktów „it”, działających w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Ideą powołania forum była potrzeba koordynacji przedsięwzięć i wymiany doświadczeń na rzecz doskonalenia tej grupy zawodowej i spójnej strategii rozwoju ruchu turystycznego w kraju.

 

Do góry