en
en

Program Błękitna Flaga

10 lutego br. odbyło się posiedzenie Jury nt. Krajowego Programu Błękitna Flaga w Gdyni. W skład Jury weszli przedstawiciele: Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku, Szczecinie oraz wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie oraz Polskiego Związku Żeglarstwa. Przewodniczącym Jury był Jarosław Szczygieł z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Polską Organizację Turystyczną reprezentowała  Liliana Waszczuk.

W czasie spotkania podsumowano sezon 2016 oraz omówiono deklaracje i zgłoszenia kąpielisk oraz marin nadmorskich ubiegających się o przyznanie statusu Błękitnej Flagi w 2017 roku. Te wyjątkowe wyróżnienia uzyska 39 obiektów (w tym 8 marin) na okres 1 roku/sezonu od 15.06.br. w Polsce. Aby spełnić kryteria przystąpienia do programu, wnioskodawca np. gmina, gestor powinien spełnić 4 zasadnicze udokumentowane warunki:
1/ jakość wody akwenu np. badania próbek bakterii
2/ działania edukacyjne o tematyce ekologicznej np. warsztaty, tablice informacyjne
3/ zarządzanie środowiskowe np. segregacja odpadów
4/ bezpieczeństwo strefy np. ratownicy ze sprzętem, infrastruktura dostosowana dla niepełnosprawnych/seniorów/dzieci

Obecnie na świecie w Programie Błękitna Flaga bierze udział 49 państw, w których przyznano ponad 4 tysiące flag od 1985 roku. Ogłoszenie szczegółowych wyników dla Polski nastąpi z początkiem maja br., po uprzedniej wizytacji zgłoszonych miejsc przez międzynarodową Komisję ds. Programu. Przyznanie „Błękitnej Flagi” dla kąpielisk, marin oraz łodzi przyjaznych środowisku podnosi prestiż miejscowości turystycznych oraz potwierdza gwarancję do wypoczynku rekreacyjnego, sportowego na warunkach najwyższej staranności o przyrodę i człowieka.

Do góry