en
en

Prezentacja POT na posiedzeniu zespołu przy MSWiA

Lider projektu „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” Wojciech Ścibor przedstawił pierwsze efekty i wyniki akcji. Prezentację, która zawierała także informacje na temat genezy akcji przedstawił na forum specjalnego zespołu przy MSWiA.

pzw.jpg

Wojciech Ścibor, wicedyrektor departamentu produktu turystycznego i współpracy regionalnej w Polskiej Organizacji Turystycznej uczestniczył 16 października w posiedzeniu Zespołu ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas spotkania przedstawił prezentację wyjaśniającą genezę pomysłu na akcję, jej cele oraz podsumował pierwsze efekty 3 edycji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”.

Wystaąpienie zostało odebrane bardzo pozytywnie przez zebranych na posiedzeniu Zespołu. Ścibor mówił m.in. o tym, że akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” jest skierowana do branży turystycznej i gestorów atrakcji turystycznych oraz do turystów indywidualnych, którzy, w tej edycji, w dniach 6 – 8 października 2017 r. mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych zniżek w wysokości 50 proc. na usługi turystyczne i okołoturystyczne w całym kraju.

Celem nadrzędnym akcji jest prezentacja ogólnopolskich ofert turystycznych i zachęcenie rodaków do spędzania wolnego czasu poza miejscem swojego zamieszkania, korzystania z atrakcji i usług turystycznych na terenie całego kraju, również poza głównym sezonem wakacyjnym.

Misją akcji jest stworzenie warunków do poznawania, edukacji i pogłębiania pasji na temat turystyki, kultury, obyczajów, historii, zabytków, atrakcji, szlaków, religii, przyrody, geografii itp. oraz odkrywanie własnej tożsamości narodowej naszych przodków i dziejów Polski.

Podczas 3 edycji padł rekord przedsiębiorców biorących udział w akcji. W tym roku było ich 562, o 100 więcej niż w trakcie wiosennej odsłony „weekendy za pół ceny”. 

Do góry