en
en

Prezentacja narodowej turystyki podczas Dni Polskich w Ałmaty

Od 24 kwietnia do 1 maja, w Ałmatach trwały Dni Polskie zorganizowane przez Konsulat Generalny RP w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Almaty.jpg

Program realizowany w byłej stolicy Kazachstanu obejmował między innymi prezentację polskiej kultury, nauki, gastronomii, a także turystyki. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz polskich, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny światowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz narodowego przewoźnika PLL LOT. Sektor turystyczny reprezentował Jarosław Stawiarski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Magdalena Krucz, dyrektor moskiewskiego ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej.

27 kwietnia, w ramach obchodów zorganizowano warsztaty turystyczne z udziałem około 30 przedstawicieli biur podróży Kazachstanu i ałmackich mediów. Prezentacje ośrodka POT w Moskwie i PLL LOT spotkały się z dużym zainteresowaniem. Padło wiele pytań ze strony obecnych, które dotyczyły między innymi możliwości współpracy z polską branżą turystyczną, wybranych produktów turystycznych, kosztów pobytu w Polsce, a także dostępności komunikacyjnej. Dziennikarze, którzy planują wzięcie udziału w czerwcowej podróży studyjnej do Polski, uzupełniali wiedzę o naszym kraju w części związanej z punktami programu study press.

Po uruchomieniu przez PLL LOT bezpośredniego połączenia pomiędzy stolicami obu krajów, Warszawą i Astaną, Kazachstan stał się bardzo obiecującym rynkiem pod kątem przyjazdów do Polski. Obywatele Kazachstanu chętnie podróżują do Europy, głownie do miast, ale również w celach prozdrowotnych do kurortów w krajach bezpośrednio sąsiadujących z Polską.

Do góry