en
en
Kontakt

POT zaprasza na Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza

Już za tydzień, od 29 do 30 czerwca, odbędzie się Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza, w którym udział weźmie m.in. wiceminister Andrzej Gut-Mostowy. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Baner Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza

Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Organizatorami wydarzenia są samorząd województwa lubelskiego, Lubelskie Centrum Konferencyjne oraz Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Wśród uczestników nie zabraknie przedstawicieli regionów Trójmorza, świata nauki, polityki, biznesu, turystyki oraz mediów.

Kluczowe punkty programu pierwszego dnia Kongresu skupiać się będą wokół Inicjatywy Trójmorza, Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, trasy Via Carpatia w kontekście połączeń transportowych i logistyki oraz współpracy transgranicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza. Uczestnicy będą mieli też okazję wysłuchać opinii sąsiadów i partnerów obszaru Trójmorza m.in. z Niemiec, USA i Japonii o samej inicjatywie oraz jej znaczeniu dla gospodarki w ujęciu globalnym.

Drugi dzień poświęcono kwestiom związanym z bezpieczeństwem energetycznym, rozwojem innowacyjnej gospodarki oraz znaczeniem transformacji cyfrowej w rozwijaniu współczesnej gospodarki po pandemii. Kompleksowo zostanie omówiony także  temat związany z  instrumentami finansowymi współpracy Trójmorza, w tym Funduszu Trójmorza.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie dominującym sektorom gospodarki większości regionów Inicjatywy Trójmorza, w tym rolnictwu i przetwórstwu rolno-spożywczemu oraz trasie Via Carpatia w kontekście szansy na promocję turystyczną krajów z obszaru Trójmorza. W tym ostatnim panelu wystąpi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy oraz wicedyrektor Departamentu Strategii i Marketingu POT Artur Pielaszek .

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są m.in. Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Organizacja Turystyczna, Giełda Papierów Wartościowych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Stowarzyszenie Trójmorze, Izba Gospodarczo-Handlowa Rynku Spożywczego, Dom Polski Wschodniej w Brukseli, Lubelskie Convention Bureau, Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego czy Instytut Europy Środkowej w Lublinie.

Szczegółowe informacje organizacyjne można znaleźć na stronie wydarzenia pod adresem: www.congress.lubelskie.pl.

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji o wydarzeniu na stronie www.congress.lubelskie.pl i profilu FB Congress Lubelskie

Do góry