en
en

POT współpracuje z Wiedeńskim Towarzystwem Chopinowskim

W Ambasadzie RP w Wiedniu odbyło się posiedzenie Zarządu Wiedeńskiego Towarzystwa Chopinowskiego. W zorganizowanym przez ambasador Jolantę Różę Kozłowską spotkaniu uczestniczył dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu Włodzimierz Szeląg, który jest członkiem tego gremium.

wiedenskie_towarzystwo_chopinowskie_2018.jpg

Posiedzenie Zarządu Wiedeńskiego Towarzystwa Chopinowskiego, które odbyło się na zaproszenie ambasador RP w Wiedniu Jolanty Róży Kozłowskiej, zostało poświęcone podsumowaniu działalności Towarzystwa w 2017 roku oraz omówieniu planu pracy na rok bieżący. Prowadzący zebranie prof. Theodor Kanitzer przedstawił harmonogram koncertów oraz wstępny program XXXIV Festiwalu Chopinowskiego w Kartuzjii Gaming.

Wszyscy członkowie zarządu otrzymali zestaw materiałów wraz z najnowszym wydaniem Magazynu Polska-Austria, poświęconemu 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości oraz najważniejszym wydarzeniom muzycznym organizowanym przez Chopin Gesellschaft.

Polska Organizacja Turystyczna zamieściła w wydawnictwie reklamę, która tematycznie nawiązuje do przeprowadzonej na przełomie roku akcji promującej Warszawę, stolicę Polski i ulubione miasto Fryderyka Chopina.

W czasie spotkania omawiano propozycje dotyczące organizacji Festiwalu Chopinowskiego w Kartuzji, w tym możliwości pozyskania nowych sponsorów. Ambasador Kozłowska obiecała nawiązanie kontaktu z władzami województwa podlaskiego, które ma podpisaną umowę partnerską z Dolną Austrią, na terenie której odbywa się Festiwal. Ustalono podjęcie próby pozyskania przychylności władz regionu dla organizacji imprezy promującej Podlaskie podczas Festiwalu w Gaming.

Polska Organizacja Turystyczna udostępniła materiały promocyjne województwa podlaskiego, które zostaną zaprezentowane Johannie Mikl-Leitner, szefowej rządu Górnej Austrii. W rozmowie uczestniczył będzie dyrektor wiedeńskiego ośrodka POT Włodzimierz Szeląg.

 

Do góry