en
en
Kontakt

POT wspólnie z regionami realizuje szkolenia on-line dla kadr informacji turystycznej.

Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała ostatnio kolejne trzy szkolenia dla informatorów turystycznych w regionach: świętokrzyskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. Ich celem było doskonalenie umiejętności tworzenia wizerunkowego przekazu informacyjno-promocyjnego online. W szkoleniach wzięło udział 80 osób.

Kadr z prezentacji szkolenia kadr IT

Dynamiczny rozwój marketingu internetowego, zmieniające się narzędzia reklamowe w mediach społecznościowych oraz siła reklamy cyfrowej w promocji regionów to główne uzasadnienia do przeprowadzenia szkoleń online przez POT i regionalne organizacje turystyczne. W związku z pandemią Covid-19, działania promocyjne zostały przesunięte do sfery cyfrowej, stąd większy nacisk na doskonalenie umiejętności tworzenia wizerunkowego przekazu informacyjno-promocyjnego online. Szkolenia miały formę e-learningu ze względu na zachowanie społecznego dystansu wśród kadr certyfikowanej informacji turystycznej.

Ostatnio odbyły się trzy szkolenia dla informatorów turystycznych w regionach: świętokrzyskim, zachodniopomorskim i mazowieckim, dla łącznej liczby 80 osób.. Ich celem było podniesienie kompetencji ze znajomości i obsługi narzędzi informacyjno-reklamowych w certyfikowanych punktach informacji turystycznej.

Trenerzy prowadzący sesje wyjaśniali na bieżąco wszelkie wątpliwości dotyczące technik, form i narzędzi obsługi platformy informatycznej Google. Uczestnicy szkoleń zapoznali się z kluczowymi zależnościami emisji i wyników jakości prowadzenia stron internetowych punktów informacji turystycznej.

Poruszono m.in. tematy serwisów wertykalnych, blogów firmowych, newslettera, infografik, artykułów kontekstowych, dywersyfikacji formatów treści i video, postów.  Interaktywna forma zajęć całodniowych sprzyjała wymianie doświadczeń i dobrych praktyk wśród uczestników.

Kolejne szkolenia POT  dla informacji turystycznej w tym roku odbywać się będą w województwie lubelskim, podlaskim, opolskim i śląskim.

Ogółem przeszkolonych zostanie w ośmiu regionach Polski w 2020 roku 200 osób stanowiących kadry informacji turystycznej w ramach rozwoju PSIT.

Do góry