en
en

POT szkoli jednostki IT i promuje Polski System Informacji Turystycznej

W ramach rozwoju i promocji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej Polska Organizacja Turystyczna i Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie zrealizowały szkolenie dla kadr Informacji Turystycznej Regionu Podkarpacia.

szkolenie2.jpg

W szkoleniu dla jednostek IT w województwie podkarpackim wzięło udział 25 osób. Celem tegorocznej inicjatywy jest podniesienie kompetencji w pracy kadr Informacji Turystycznej na Podkarpaciu dla rozwoju ruchu turystycznego. Samo szkolenie zostało podzielone na dwie części – pierwsza odbyła się 6 września w Rzeszowie, druga 15 października w Uhercach Mineralnych.

Pierwsza część przedsięwzięcia obejmowała tematykę możliwości pozyskania funduszy w zakresie działalności turystycznej. Uczestnicy wówczas zapoznali się ze sposobem uzupełniania aplikacji o środki i możliwości pozyskiwania partnerów do programu Polska-Białoruś-Ukraina oraz Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, a także sposóbu wnioskowania o dotacje z turystyki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Omówiono także nowe atrakcje lub znane już wcześniej, ale w zrewitalizowanej odsłonie.

Druga część szkolenia dotyczyła tematu: „Jak wypracować inspirujący przekaz o mieście czy regionie i jego atrakcjach dla turystów?”. Reprezentanci IT wspólnie przedyskutowali wiele zagadnień m.in. wymieniając się wiedzą na temat nowości turystycznych w ich najbliższym otoczeniu. Uczestnicy uzyskali także informacje z zakresu promocji miejsc w formie storytellingu oraz  poprzez influencer marketing.

Zwieńczeniem spotkania warsztatowego było zaprezentowanie Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła – nowej atrakcji turystycznej w województwie podkarpackim oraz możliwość wzięcia udziału w zajęciach z kaligrafii, garncarstwa czy wypiekania proziaków (podkarpackiego przysmaku regionalnego). Wszyscy uczestnicy otrzymali także dyplomy ukończenia szkolenia IT, które w całej Polsce są wydawane w formule ujednoliconej, w ramach promocji PSIT.

Było to już 9 szkolenie z zakresu Informacji Turystycznej w tym roku w Polsce. W tym okresie Polska Organizacja Turystyczna w ramach współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi przeszkoliła na rzecz rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej łącznie ponad 300 osób.

Do góry