en
en

POT promuje Polskę podczas Kongresu 60 Milionów

W Londynie odbył się od 30 maja do 1 czerwca Kongres 60 Milionów, w którym wzięło udział około 160 znakomitych gości. Polską Organizację Turystyczną reprezentowała dyrektor ZOPOT Londyn Iwona Białobrzycka.

kongres60mln.jpg

Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów - Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków.

Wśród uczestników londyńskiej edycji znaleźli się przedstawiciele polskiej dyplomacji - Ambasador RP prof. Arkady Rzegocki oraz sekretarza stanu, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego Anna Maria Anders, reprezentanci brytyjskiego środowiska politycznego, a także przedstawiciele polskich firm odnoszących sukcesy biznesowe w Wielkiej Brytanii.  

Polską Organizację Turystyczną reprezentowała dyrektor Zagranicznego Ośrodka POT w Londynie Iwona Białobrzycka, która poprowadziła panel zatytułowany: „Turystyka biznesowa, medyczna, wypoczynkowa, promocja regionów”. Tematyka ta cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonej publiczności, a poruszane tematy potwierdziły raz jeszcze ogromny potencjał turystyczny Polski. Podczas ożywionej dyskusji poruszono takie kwestie jak: zjawisko „blesuire” i jej wpływ na rozwój turystyki biznesowo-wypoczynkowej, a także promowanie tematycznych city breaków, jako odpowiedź na zapotrzebowanie Brytyjskich turystów.

Podkreślono również rolę Polskiej Organizacji Turystycznej w promowaniu turystyki na Wyspach Brytyjskich, a także przedstawiono obecnie prowadzone przez ZOPOT Londyn kampanie  marketingowe, mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski jako topowej destynacji wakacyjnej w Europie Centralnej.

 

 

Do góry