en
en

POT promuje polską turystykę podczas obchodów rocznicy Odsieczy wiedeńskiej

Polska Organizacja Turystyczna uczestniczyła w uroczystych obchodach 335 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej zorganizowanych przez komendę garnizonu wiedeńskiego wspólnie z Ambasadą RP i ataszatem wojskowym.

2 wieden.JPG

12 września w centralnym punkcie Wiednia, na wewnętrznym dziedzińcu dawnego pałacu cesarskiego Hofburg, dzisiejszej siedzibie prezydenta republiki, zostało zorganizowane stoisko informacyjne Polskiej Organizacji Turystycznej przygotowane przez ośrodek POT w Wiedniu w ramach tegorocznych obchodów rocznicowych Odsieczy Wiedeńskiej.

W trakcie oficjalnej parady wojskowej wystąpiły reprezentacyjne oddziały i orkiestry armii polskiej i austriackiej. W uroczystości wzięli udział reprezentanci Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawiciele rządu, władz Wiednia i korpusu dyplomatycznego. W części oficjalnej głos zabrała między innymi Jolanta Róża Kozłowska, ambasador RP w Wiedniu, która swoje wystąpienie poświęciła 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, znaczenia dla ówczesnej Europy zwycięskiej Odsieczy Wiedeńskiej i współczesnych obchodów rocznicy tego pamiętnego w historii wydarzenia.   

IMG_3471.jpg

Stoisko informacyjne Polskiej Organizacji Turystycznej podczas uroczystości organizowanych przez Komendę Garnizonu Miasta Wiednia, zlokalizowane było w prestiżowym miejscu pod

pomnikiem Cesarza Franza Josefa. Przyciągało uwagę barwną aranżacją. Liczne tego dnia w Hofburgu wielonarodowe grupy turystów i mieszkańcy Wiednia uczestniczący w dorocznym święcie, wykazywali żywe zainteresowanie ofertą atrakcji turystycznych naszego kraju i zaopatrzywali się w materiały promocyjne.  

Udział w uroczystościach  ośrodka POT w Wiedniu stanowi symboliczne wyróżnienie dla Polskiej Organizacji Turystycznej i docenienie wkładu w promocję Polski w Austrii, upowszechnianie wartości kulturowych i zbliżenie pomiędzy społeczeństwami poprzez popularyzację narodowej turystyki.

Do góry