en
en

POT promuje polską turystykę podczas festiwalu chopinowskiego w Austrii

Przesłanie nawiązujące do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości towarzyszyło XXXIV Międzynarodowemu Festiwalowi Chopinowskiemu w Kartuzji Gaming.

2. POT Wiedeń.jpg

Słynne festiwale chopinowskie Kartause Gaming w Austrii promują dorobek twórczy genialnego kompozytora i jego ojczyznę. Muzyka, jaką tworzył wielki artysta, stanowi cenną część światowego dorobku kulturalnego łączącego ludzi z wielu kontynentów, symbolizuje dążenie do wolności i poszanowania ludzkiej godności. W tym roku wydarzenie zorganizowane zostało przez Wiedeńskie Towarzystwo Chopinowskie prof. Theodora Kanitzera po raz trzydziesty czwarty.

 Motywem przekazu promocyjnego podczas tegorocznego Festiwalu Chopinowskiego w Gaming było 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncerty zgromadziły liczną publiczność. Wśród ponad 1,8 tys. gości byli przedstawiciele świata polityki, środowisk kultury i branży turystycznej, miedzy innymi Jolanta Róża Kozłowska, ambasador RP w Austrii, Renata Gruber, burmistrz gminy Gaming, posłanka do Parlamentu Austrii oraz członkowie rządu Dolnej Austrii. Zebrani wysłuchali utworów w interpretacji orkiestry symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego i solistów Janusza Olejniczaka i Edwarda Zienkowskiego, a także artystów z Austrii i Korei Południowej. Na program sześciu koncertów złożyły się kompozycje Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego, T. Leschetizckiego oraz A. Zemlynskiego. Głównym sponsorem Festiwalu był Urząd Miasta Zabrze reprezentowany przez delegację pod przewodnictwem prezydent Małgorzaty Mańki Szulik.

Wiedeński ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej od wielu lat aktywnie uczestniczy w przygotowaniu słynnych festiwali chopinowskich Kartause Gaming, co zostało podkreślone w czasie uroczystego rozpoczęcia trzydziestej czwartej edycji. Włodzimierz Szeląg, dyrektor ośrodka POT w Wiedniu wygłaszając słowo wstępne, przedstawił kulturowe i turystyczne wartości podróży do Polski szlakiem miejsc związanych z genialnym polskim kompozytorem i pianistą oraz udziałem w wydarzeniach muzycznych. Staraniem wiedeńskiego ośrodka POT przygotowana została dla uczestników wydarzenia i turystów zwiedzających Kartuzję w Gaming wystawa „Śladami Chopina w Polsce”. Zainteresowani naszym krajem mogli pogłębić wiedzę i uzyskać komplet materiałów na temat walorów i ofert turystycznych  w uruchomionym stanowisku informacji turystycznej. W oficjalnym wydawnictwie festiwalowym z programem koncertów zamieszczona została reklama Polskiej Organizacji Turystycznej.

 Na zaproszenie ośrodka POT w Wiedniu do Gaming przyjechała grupa przedstawicieli austriackich biur turystycznych, którzy wzięli udział warsztatach poświęconych organizacji wyjazdów na Śląsk, oraz wyjazdów pielgrzymkowych. Uczestnicy otrzymali pakiety materiałów promocyjnych i zapoznali się multimedialną prezentacją Miasta Zabrze i Śląska.

Wiedeńskie Towarzystwo Chopinowskie, członek Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich IFCS i Międzynarodowej Rady Muzycznej IMC UNESCO, jest jednym z najbardziej aktywnych instytucji muzycznych w Austrii. Jego prezes, Theodor Kanitzer, w uznaniu zasług za działalność wzmacniającą pozycję Polski oraz za promocję polskiej kultury na arenie międzynarodowej został odznaczony Honorową Odznaką Ministra Spraw Zagranicznych „Bene Merito”. Spośród organizowanych co roku przez Wiedeńskie Towarzystwo Chopinowskie koncertów z udziałem wybitnych solistów i zespołów kameralnych najważniejszym jest Festiwal Chopinowski w Dolnej Austrii.

 

Do góry