en
en
Kontakt

POT promowała turystykę rowerową na „International Bicycle Tourism Conference”.

Polskie regiony na zaproszenie Polskiej Organizacji Turystycznej uczestniczyły w międzynarodowej konferencji online „International Bicycle Tourism Conference”. Wydarzenie było doskonałym uzupełnieniem promocji turystyki rowerowej w Polsce na rynkach Belgii i Holandii.

Logo „International Bicycle Tourism Conference”

Od 27 do 28 stycznia odbyła się międzynarodowa konferencja online o tematyce rowerowej „International Bicycle Tourism Conference”. Pomysłodawcą wydarzenia było holenderskie stowarzyszenie Hicle (skrót od hiking and bicycle), będące jednocześnie organizatorem targów „Fiets en Wandelbeurs”, największej imprezy wędrowno-rowerowej na terenie Beneluksu.

Na zaproszenie Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie i Brukseli, w konferencji udział wzięły regionalne organizacje turystyczne wybranych regionów – Zachodniopomorskiego, Pomorskiego, Wielkopolski, Małopolski, Śląska, Dolnego Śląska oraz Świętokrzyskiego, które reprezentowało szlak Green Velo. Są to regiony, które aktywnie promują swoją ofertę rowerową w Belgii i w Niderlandach. Konferencja była dla nich ciekawym uzupełnieniem dotychczasowych działań promocyjnych, takich jak udział w holenderskiej i belgijskiej edycji targów “Fiets en Wandelbeurs”, podróżach prasowych czy kampaniach w mediach.

Slajd z odczytu o trendach rowerowych podczas pandemii

Konferencja „International Bicycle Tourism Conference” zorganizowana została po raz drugi i poprzedziła targi, których termin, ze względu na wciąż panujące ograniczenia, przesunięto na początek maja br.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 80 osób z różnych krajów, a tym z Holandii, Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Czech, Slowenii, Danii, Finlandii, Hiszpanii czy Portugalii. Uczestnicy reprezentowali różnorodne instytucje związane z turystyką rowerową - organizacje turystyczne, podmioty zarządzające trasami rowerowymi, prasę specjalistyczną i touroperatorów.

Tegoroczna edycja skupiła się wokół tematów związanych ze zmianami wywołanymi pandemią COVID-19, rozwojem turystyki rowerowej w miastach, współpracą z influencerami, turystyką zrównoważoną,  czy kempingową. Przedstawiono też wybrane trasy rowerowe w Europie jak np. Szlak Żelaznej Kurtyny przechodzący m.in. przez Polskę czy Szlak nad rzeką Loarą we Francji.  

Rozmowy podczas konferencji

Oprócz klasycznych prelekcji organizatorzy zaoferowali możliwość udziału w rozmowach panelowych. Uczestnicy mogli zadawać pytania, opowiadać o własnych doświadczeniach i wymieniać się kontaktami. Ta część była dla polskich regionów dobrą okazją do zasygnalizowania walorów swoich produktów rowerowych. Prelegentami byli znani w niderlandzkim środowisku rowerowym eksperci, przedstawiciele tras rowerowych, touroperatorów i organizacji turystycznych.

W powszechnej opinii konferencja była ciekawa i przydatna. - Doświadczenie naszych europejskich sąsiadów w zakresie turystyki rowerowej jako stylu życia jest dla nas bezcenne - oceniła Magdalena Kowalczyk z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. - Udział w takiej konferencji pozwala na skorzystanie z dobrych praktyk w zakresie rozwoju samej trasy (Green Velo) oraz infrastruktury towarzyszącej trasom rowerowym. Niezwykle inspirująca podczas takich spotkań jest również możliwość podzielenia się wizją turystyki zrównoważonej, która wydaje się być najwłaściwszym trendem i wielką szansą na pozytywne zmiany - dodała.

Do góry