en
en

POT promowała polską ofertę w Ameryce Południowej

Promocji wizerunkowej Polski i wprowadzeniu oferty polskiej do jak największej ilości biur brazylijskich i argentyńskich poświęcony był roadshow, jaki Polska Organizacja Turystyczna odbyła po krajach Ameryki Łacińskiej.

roadshow.jpg

Zakończył się roadshow Polskiej Organizacji Turystycznej po krajach Ameryki Łacińskiej. W jego ramach Polska odwiedziła Brazylię i Argentynę. Zorganizowane zostały m.in. warsztaty branżowe w Brasilii i Kurytybie oraz polskie stoiska narodowe na targach ABAV w São Paulo oraz FIT w Buenos Aires. Podczas targów ABAV Polska zorganizowała spotkanie specjalne dla członków brazylijskiego stowarzyszenia tour operatorów BRAZTOA. POT zrealizował to przedsięwzięcie wspólnie z dwoma polskimi tour operatorami – POLAND TOUR i POLANDINC. Podczas każdego ze spotkań zaplanowane zostały prezentacje ogólne i branżowe oraz rozmowy indywidualne.

Największe zainteresowanie ofertą polską zaobserwowano w São Paulo i Kurytybie. Ta ostatnia to miasto położone w regionie dużych skupisk Polonii, stąd w warsztatach udział wzięli również przedstawiciele organizacji polonijnych takich jak Braspol, TOWARZYSTWO im. T. Kościuszko czy TOWARZYSTWO UNIÃO JUVENTUS.

Głównym celem POT była promocja wizerunkowa Polski i wprowadzenie oferty polskiej do jak największej ilości biur brazylijskich i argentyńskich. Istotne były także szkolenia dla agentów turystycznych, którzy pracują bezpośrednio z osobami poszukującymi ciekawych ofert turystycznych.

W obu krajach POT promował pobyty w miastach, zwiedzanie zabytków UNESCO i zabytków unikalnych na skalę światową, naturę, gastronomię i turystykę pielgrzymkową. Polscy tour operatorzy prezentowali również ofertę wyjazdów łączących zwiedzanie kilku krajów. 

Nasze wydarzenia organizowane w Brazylii skierowane były wyłącznie do touroperatorów, agentów i  mediów branżowych. Targi w Buenos Aires to impreza skierowane zarówno do branży jak i klienta indywidualnego.

Roadshow zaowocował dużą ilością spotkań branżowych i publikacji w mediach branżowych. Wszystkie działania zrealizowane zostały przy wsparciu Ambasady RP w Brasilii i Buenos Aires oraz konsulatu generalnego w Kurytybie.

Do góry